Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja dr. Čebašek Travnik nagovorila udeležence srečanja o demenci

Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik se je včeraj, 23. 4. 2009, udeležila 6. psihogeriatričnega srečanja, ki pod naslovom v Korak z demenco - poti in stranpoti v Termah Laško poteka tudi danes.

Na srečanju, ki sta jo pripavila Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica in Psihiatrična klinika Ljubljana, je spregovorila o zakonskih okvirjih sprejema na varovani oddelek zdravstvene ali socialne ustanove za starejše ljudi z duševno motnjo.

Med drugim je poudarila, da starejši ljudje z duševno motnjo ali boleznijo predstavljajo posebej ranljivo skupino prebivalstva, kateri ji je zmanjšana dostopnost do odločanja tudi v sistemu zdravstvenega in socialnega varstva. V Sloveniji so bili leta 2008 sprejeti trije zakoni, ki naj bi varovali tudi pravice starejših oseb, vendar vsaj glede Zakona o duševnem zdravju tega ne moremo potrditi. V prispevku so predstavljene teoretične osnove za omejitve pravice do osebne svobode (sprejem na varovani oddelek proti volji pacienta) in podana opozorila o neustreznih rešitvah v novem zakonu. (Do)sedanja zakonska ureditev tega področja je po mnenju večine psihiatrov bila ustreznejša, podobno je tudi stališče Varuha človekovih pravic RS. Ne glede na mnoga neustrezna določila ZDZdr, pa morajo vse tri zakone dobro poznati tudi zaposleni v sistemu zdravstva in sociale. Le tako bodo pacientom lahko učinkovito svetovali, obenem pa zakonodajalca opozarjali na napake.

Njen prispevek lahko v celoti preberete tukaj.

Natisni: