Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ivan Bizjak na obisku na ministrstvu za obrambo

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak s sodelavci se je danes na ministrstvu za obrambo z ministrom Francijem Demšarjem in njegovimi sodelavci pogovarjal o poteku reševanja problematike vojaških stanovanj, o težavah, ki jih ima ministrstvo pri zagotavljanju finančnih sredstev za plačilo stroškov državljanov pri opravljanju nadomestne civilne službe, ter širši problematiki napotitev na civilno služenje. Varuh človekovih pravic je opozoril tudi na nujnost urejanja delovnopravnih razmerij pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske, ki se nanj obračajo zaradi nekaterih nerešenih statusnih zadev, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Predstavniki ministrstva so ob tem povedali, da bodo v drugi polovici letošnjega leta pristojnim organom predložili spremembe Zakona o obrambi, kjer bodo uredili nerešena vprašanja glede statusa častnikov in podčastnikov Slovenske vojske. Predstavnikom Urada varuha človekovih pravic so ob seznanitvi s problematiko napotitev na civilno služenje ter z zagotavljanjem finančnih sredstev za plačilo stroškov opravljanja nadomestne civilne službe predstavili načrt sistemskega reševanja te problematike, ki so ga pripravili skupaj z ministrstvom za notranje zadeve.

Glede reševanja problematike vojaških stanovanj in uresničevanja sklepov vlade o omenjeni problematiki je minister za obrambo povedal, da tudi na ministrstvu niso zadovoljni s tempom reševanja te problematike in da bo ministrstvo do konca junija na vlado poslalo poročilo, v katerem bodo že lahko predstavili nekatere premike na tem področju. Ministrstvo bo predstavnike Urada varuha človekovih pravic s potekom reševanja problematike vojaških stanovanj seznanilo na novem srečanju, ki bo predvidoma sredi julija

Natisni: