Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic pri pravosodnem ministru

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak je danes obiskal ministra za pravosodje Tomaža Marušiča. Sestanka so se na strani ministrstva udeležili še državna sekretarka Nives Marinšek, generalna sekretarka Duška Merc, državni podsekretar Miha Wohinz, svetovalka vlade Marija Kozinc in direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Dušan Valentinčič, na strani Urada varuha človekovih pravic pa namestnik varuha Aleš Butala in direktor strokovne službe Karl Erjavec.

Kot so sporočili z ministrstva za pravosodje, je beseda tekla o pripravi zakonodaje v pristojnosti ministrstva za pravosodje, o razreševanju zaostankov na sodiščih, o oblikovanju Urada za denacionalizacijo ter o problematiki zapornikov in pripornikov.

Predstavniki ministrstva za pravosodje so Bizjaku pojasnili, da so postopki za pripravo zakonov, na katere opozarja (predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, predlog zakona o brezplačni pravni pomoči in spremembe organizacijske zakonodaje), že v teku. Nekateri od teh predlogov zakonov so že v zakonodajnem postopku, drugi pa bodo do konca letošnjega junija. Varuha človekovih pravic so tudi seznanili s temeljnimi rešitvami navedenih predlogov zakonov, na podlagi česar je Bizjak ocenil, da je pri pripravi zakonodaje v pristojnosti ministrstva za pravosodje viden napredek.

V zvezi z razreševanjem zaostankov na sodiščih je varuh človekovih pravic ministru za pravosodje predlagal oblikovanje skupnega programa razreševanja zaostankov. Predstavniki ministrstva so pojasnili, da so za zadeve sodne uprave, kamor sodi tudi skrb za pravočasno razreševanje zadev, v skladu z 61. členom zakona o sodiščih pristojni predsedniki sodišč. Kljub temu pa so se udeleženci sestanka strinjali, da ministrstvo za pravosodje v skladu s svojimi pristojnostmi pripravi tisti del programa razreševanja zaostankov, ki se tiče pravosodne uprave, torej predvsem z vidika prostorskih in kadrovskih vprašanj ter izobraževanja pravosodnih organov.

Minister za pravosodje Marušič je varuha človekovih pravic seznanil z oblikovanjem Urada za denacionalizacijo, ki naj bi v kratkem začel delo na področju koordinacije in pospešitve reševanja denacionalizacijskih zadev. Hkrati je Marušič zagotovil, da bo ministrstvo za pravosodje še naprej skrbelo za pripravo polletnih poročil o izvajanju zakona o denacionalizaciji, kar je tudi edina pristojnost tega ministrstva na področju denacionalizacije.

Varuh človekovih pravic Bizjak je področje problematike zapornikov in pripornikov označil kot relativno zadovoljivo, glede odprtih vprašanj pa so se navzoči na sestanku dogovorili, da jih bosta ločeno obravnavala namestnik varuha človekovih pravic Aleš Butala in direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Dušan Valentinčič. Udeleženci sestanka so tudi ocenili, da sodelovanje obeh organov na tem področju poteka tekoče. Valentinčič pa je med drugim opozoril na odprtje novih prostorov priporov v Ljubljani, ki bo v petek, 28. maja, so še sporočili z ministrstva za pravosodje.

 

Natisni: