Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Seminar Ombudsman in pravni red Evropske unije

V Ljubljani se je danes začel dvodnevni seminar na temo Ombudsman in pravni red Evropske unije, ki ga soorganizirata evropski ombudsman Jacob Soederman ter slovenski varuh človekovih pravic Ivan Bizjak.

Poleg predstavnikov EU na semiranju sodelujejo predstavniki iz Slovenije, Cipra, Estonije, Madžarske, Latvije, Litve, Malte, Poljske, Romunije in Slovaške.

Varuhi človekovih pravic v državah kandidatkah za članstvo v EU lahko odigrajo pomembno vlogo pri harmonizaciji pravnega reda in v procesu vključevanja v EU, je uvodoma dejal Bizjak.

Maastrichtski sporazum in evropski državljani je udeležencem na začetku seminarja predstavil Evropski ombudsman. Urad Evropskega ombudsmana je bil ustanovljen prav z Maastrichtsko pogodbo, ki je veljaja od novembra 1993 do 1. maja 1999. Urad Evropskega ombudsmana se ukvarja s pritožbami glede slabosti ali napak ustanov in organov Evropske unije, ne ukvarja pa se s pritožbami, ki zadevajo nacionalno, regionalno ali lokalno izvršno oblast držav članic Evropske unije.

Udeleženci seminarja naj bi se v dveh dneh seznanili z izkušnjami Evropskega ombudsmana glede na pravni red unije ter posebnih vidikih dela varuha človekovih pravic v državah kandidatkah (problemi tranzicije, vloga varuha človekovih pravic pri harmonizaciji zakonodaje). Predstavili bodo tudi delo ter judikaturo Evropskega sodišča ter njegov vpliv na nacionalno pravo držav članic, vprašanja Maastrichtske in Amsterdamske pogodbe ter njun vpliv na pravice državljanov EU ter zaščito teh pravic.

Natisni: