Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Mandatno-volilna komisija DZ podprla predlog varuha Svetine, da za svojo namestnico imenuje dr. Dijano Možina Zupanc

Predlagana namestnika dr. Dijana Možina Zupanc

Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike Slovenije je danes, 19. januarja 2023, obravnavala predlog imenovanja namestnice varuha človekovih pravic in ga podprla.

Varuh Peter Svetina za svojo namestnico predlaga dr. Dijano Možina Zupanc. V predlogu za njeno imenovanje je obrazložil, da kandidatko odlikujejo številne kompetence, široko poznavanje pravnih področij, kredibilnost in izkušnje tako v Sloveniji kot na mednarodnem področju. »Predlagana kandidatka ima bogate izkušnje. S svojim delom se je med drugim  zavzemala za ohranjanje spoštovanja in ugleda neodvisnih institucij, v skupini neodvisnih državnih organov pa je tesneje sodelovala tudi na področju vladavine prava in vsakoletni oceni stanja države s strani Evropske komisije. Ima pridobljen naziv državne revizorke, na tem področju pa se je ukvarjala predvsem z revizijskimi poročili smotrnosti, ki obravnavajo okoljska vprašanja. Vključena je bila tudi v revizije obvladovanja revščine, zagotavljanja potreb po storitvah socialnega varstva ter v številne revizije s področja okolja, kot so dostop do pitne vode, zmanjševanje toplogrednih plinov, ravnanje z varstvenimi območji Natura 2000, svetlobno onesnaževanje in druge. Vse te revizije odpirajo pomembna družbena in okoljska vprašanja, ki vplivajo na zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,« je v predstavitvi poudaril varuh Peter Svetina. Kot je dejal, se je kandidatka skozi celotno kariero posredno ali neposredno ukvarjala z različnimi vidiki globalnih izzivov, ki so povezani z zagotavljanjem varnega, zdravega in dostojnega življenja posameznikov. Tako je bila v Službi Vlade RS za podnebne spremembe pogajalka Republike Slovenije v okviru Konvencije združenih narodov, kar po varuhovih besedah pomeni, da se močno zaveda nepredstavljivih posledic podnebne krize za človeštvo, ki vpliva tudi na zagotavljanje človekovih pravic. »Menim, da je dr. Dijana Možina Zupanc s svojim dosedanjim delom, strokovnim znanjem in poklicnim udejstvovanjem dokazala, da je nadvse primerna za opravljanje funkcije namestnice varuha človekovih pravic. Verjamem, da mi bo v veliko pomoč pri varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin državljank in državljanov Republike Slovenije,« je še v obrazložitvi svojega predloga povedal varuh Peter Svetina. 

Dr. Dijana Možina Zupanc je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, leta 2017 pa je s področja prava doktorirala na Evropski pravni fakulteti. Njena doktorska disertacija v angleškem jeziku je pod drobnogled vzela družbeni, okoljski in ekonomski vidik trajnostnega razvoja na primeru degradiranega območja zasavske regije. Velik poudarek je v disertaciji namenila prav vprašanju zagotavljanja človekovih pravic s področja okolja, prostora in socialne varnosti.

Zakon o varuhu človekovih pravic določa, da ima varuh najmanj dva in največ štiri namestnike. Na predlog varuha jih imenuje Državni zbor Republike Slovenije, ki o predlogu za imenovanje namestnika odloči v 45 dneh od predložitve predloga. Mandat namestnikov traja šest let, po preteku pa so lahko ponovno imenovani.

Natisni: