Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina obiskal CSD Ljubljana in Materinski dom

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 18. januarja 2021 obiskal Območni center Centra za socialno delo Ljubljana. Z direktorico mag. Anjo Osojnik in njenimi pomočnicami z enot Vič Rudnik, Moste Polje in Vrhnika, so se pogovarjali o skupnih vsebinah in dilemah, ki se pojavljajo v praksi ter delu CSD Ljubljana v času epidemije koronavirusne bolezni. Ta je za marsikoga prinesla novo, težko realnost življenja in dela. Kot ugotavlja varuh Svetina, se namreč posledice epidemije kažejo tudi v epidemiji materialnih, socialnih, zdravstvenih in drugih stisk, čemur pritrjujejo tudi na Območnem CSD Ljubljana. Ugotavljajo namreč, da so mnogi ljudje so še bolj na robu, kot so bili. Poglobila se je revščina, povečuje se nasilje, kjer prevladuje poslabšanje stanja v družinah, v katerih je že bilo prisotno nasilje. Vedno več družin se na CSD Ljubljana obrača tudi zato, ker ne morejo več ustrezno skrbeti za starostnike, kriza pa je po mnenju sogovornikov povzročila še druge vrzeli, ki načenjajo uresničevanje pravic ljudi.

Kot ugotavljajo varuh in predstavnice CSD Ljubljana, je v času epidemije potreba ljudi po pogovoru veliko večja, kar se nenazadnje odraža tudi v povečanem obsegu telefonskih klicev uporabnikov, ki iščejo informacije o možnih oblikah pomoči. Sogovorniki so se strinjali o pomenu hitrega in učinkovitega odzivanja na stiske uporabnikov in pomembnosti njihove celostne obravnave, Peter Svetina pa je ob tem opozoril predvsem na pomen pojasnitvene dolžnosti CSD-jev. Po njegovem mnenju je namreč ključno, da človek na CSD dobi vse informacije o svojih pravicah iz javnih sredstev. »Na prvem mestu je zagotovo pravno varstvo, a sta izjemno pomembni tudi življenskost in cilj,« še meni varuh, zato ga veseli krepitev t. i. Prve socialne pomoči, v okviru katere na CSD Ljubljana pomagajo ljudem definirati probleme in poiskati poti za rešitve.

Varuh je ob tem opozoril tudi na problem obrazložitve odločb, ki so mnogokrat prezapletene, suhoparne ali so preveč tehnično obrazložene, dotaknil pa se je tudi različnih praks odločanja CSD-jev po Sloveniji glede nekaterih vprašanj. Tako je spomnil na primer, ko se je na Varuha obrnila pobudnica, ki so ji na CSD Kamnik pojasnili, da njen polnoletni sin ne more pridobiti statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP), dokler bo imel status dijaka. Varuh v ZDVDTP ni našel določbe, iz katere bi izhajalo, da bi bilo status invalida polnoletni osebi mogoče priznati šele po zaključku šolanja. Po več urgencah se je primer sicer zaključil pozitivno, ker pa je Varuh ugotovil različne prakse CSD-jev v zvezi s priznavanjem statusa invalida pa pričakuje, da CSD-ji skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poiščejo oškodovane invalide in v čim krajšem možnem času odpravijo vse kršitve njihovih pravic s tega naslova. CSD Ljubljana je za to izrazil veliko pripravljenost.

Ob robu srečanja je varuh Peter Svetina z direktorico mag. Anjo Osojnik obiskal tudi Materinski dom Ljubljana, ki je namenjen mamicam z mladoletnimi otroki do 14 leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja. Z zaposlenimi se je pogovarjal o izzivih, s katerimi se srečujejo pri pomoči mamicam na poti v samostojno življenje in o tem, kako se pri njih spopadajo z epidemijo koronavirusne bolezni. Ob tem je izrazil zadovoljstvo nad organiziranostjo zaposlenih in uporabnic Materinskega doma Ljubljana, saj so imeli od marca 2020 do danes zgolj eno okužbo. Kot je povedala ena od zaposlenih, to pripisujejo tudi njihovi splošni pozitivni naravnanosti in optimizmu.

Natisni: