Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina na srečanju s predstavniki Sekcije koncesionarjev VDC

Varuh človekovih pravic Peter Svetina, je v četrtek, 18. 2. 2021, na srečanje povabil predstavnike Sekcije koncesionarjev varstveno delovnih centrov Slovenije, ki združuje 11 izvajalcev socialno varstvenih storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in institucionalnega varstva v stanovanjskih skupinah ali bivalnih enotah. Sestanka so se udeležili predstavniki Centra Korak, Centra Naprej, Medobčinskega društva Sožitje Maribor, Zveze Sonček, Skupnosti Barke, Želve in Društva sožitja Ptuj.

Varuh Peter Svetina je poudaril, da se institucija Varuha človekovih pravic zavzema za pluralizacijo storitev in možnost izbire uporabnikov, k čemur stremijo tudi smernice evropske unije in Direktiva o podeljevanju koncesij. »Če uporabniki storitev, to so ljudje z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju, nimajo možnosti izbire, so v neenakopravnem položaju in so jim kršene osnovne človekove pravice,« je jasen Svetina.

Predstavniki koncesionarjev so na srečanju poudarili, da delujejo v javnem interesu in v okviru javne mreže izvajalcev socialno varstvenih storitev in da je njihova naloga, da skrbijo za raznolikost in kakovost izvajanja storitev, saj na prvo mesto postavljajo potrebe uporabnikov in jim omogočajo, da bi lahko čim bolj samostojno zaživeli. Opozorili pa so, da so vse prevečkrat 'rešitev v sili' za uporabnike, ko jih javni zavodi ne želijo sprejeti.  

Varuh človekovih pravic je poudaril tudi pomen deinstucionalizacije, ki je pravica vsakega invalida. »Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija sprejela že pred 12 leti, državam podpisnicam nalaga deinstitucionalizacijo, kar med drugim pomeni pravico teh ljudi do samostojnega življenja v lokalni skupnosti,« je še poudaril Svetina. In dodal, da država v vseh teh letih še vedno ni določila nadzornega telesa, ki bo izvajal naloge, povezane z izvajanjem konvencije. »Skrajni čas je, da v Sloveniji dobimo neodvisno telo za spodbujanje, varstvo in spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov. Institucija Varuha človekovih pravic je kot nacionalna institucija za človekove pravice s statusom A po Pariških načelih pripravljena prevzeti to odgovornost in poslanstvo. Tako bi Varuh človekovih pravic lahko postal neodvisno nadzorno telo, ki bi neprestano in nepristransko nadziral pravice, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov,« poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: