Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na slovesnosti ob 70-letnici Doma Lukavci znova opozoril na kršenje pravic v socialno-varstvenih zavodih

Varuh govori na svečanosti ob 70-letnici Doma Lukavci

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na današnji slovesnosti ob 70. obletnici delovanja Doma Lukavci v Kulturnem Domu v Ljutomeru poudaril, da je nemogoče spregledati, kaj vse je bilo v 70-letih storjenega za ljudi, ki jih je življenjska pot zanesla v Dom Lukavci, zavzetosti vodstva in predanosti osebja, ki jim skladno z možnostmi zagotavljajo dostojno življenje. »Nemogoče pa je spregledati tudi prepočasno reševanje problematike nameščanja oseb po sklepu sodišč in razvoj deinstitucionalizacije v Sloveniji,« je bil kritičen do odločevalcev.

Navzoče je spomnil, da se je ob nastopu mandata pred dobrimi štirimi leti tudi v novi vlogi srečal z ljudmi, ki so jih zaradi prostorskih stisk nekateri posebni socialno-varstveni zavodi morali namestiti na hodnike ali v prostore, ki temu zagotovo niso namenjeni. »Ukrepal sem takoj in po skupnem ogledu Dutovelj s tedanjo ministrico Ksenija Klampfer je ta našla sredstva za dodatne kapacitete v socialno-varstvenih zavodih in načine, da se te stiske in stopicanja na mestu nekoliko premaknejo. Tako se je začela reševati stiska Doma na Krasu v Dutovljah, v domu Lukavci in v domu na Ptuju. S tem pa je bil storjen le prvi korak,« je dejal in prisotne seznanil s svežimi ugotovitvami Državnega preventivnega mehanizem (DPM), ki deluje v okviru institucije Varuha.

Ta ugotavlja, da so varovani oddelki še vedno prezasedeni. Zaradi odločitev sodišč, da je sprejem treba opraviti po sprostitvi prvega prostega mesta, se je stiska v določeni meri sicer prenesla tja, kjer posamezniki čakajo na sprejem. To so psihiatrične bolnišnice, domače okolje ali tudi drugi (socialnovarstveni) zavodi. Nekateri pa na sprejem tako čakajo tudi v okolju, ki zanje glede na njihovo zdravstveno stanje ne more učinkovito in varno poskrbeti. Opozoril je še, da nekatere osebe na sprejem kljub izdanemu sklepu sodišča čakajo tako dolgo, da se jim lahko (enoletni) roki za zadržanje tudi iztečejo.
Varuh sicer pozdravlja prizadevanja pristojnega ministrstva za zagotovitev večjega števila mest v varovanih oddelkih in za razbremenitev obstoječih varovanih oddelkov posebnih socialnovarstvenih zavodov. Kljub temu pa je prezasedenost zavodov znova nedvoumno opredelil kot kršitve pravice posameznikov, nameščenih na varovanih oddelkih. »Razmere na tovrstnih oddelkih, ki trajajo že deset let in več, so po kriterijih Državnega preventivnega mehanizma označene kot grdo ravnanje s stanovalci,« je povedal Svetina.

Varuh podpira načrte odločevalcev za nove dislocirane enote, ob čemer se bo upoštevalo načrtovano deinstitucionalizacijo, za osebe z motnjami v duševnem zdravju kot tudi širitev skupnostnih storitev, vendar je treba rokave zasukati nemudoma.

»Težko si je vsem nam ki smo zunaj teh zidov predstavljati, kaj za ljudi z različnimi motnjami v duševnem zdravju pomeni gneča v prostoru. Kaj pomeni za nekoga spati na hodniku ali celo v kopalnici. Kaj pomeni za osebje blažiti napetosti, ki vzniknejo, če je preveč ljudi z različnimi težavami na kupu. Kaj pomeni načrtovati delo v takšnih razmerah in zagotavljati varnost ter dostojnost obenem,« je stanje orisal varuh Svetina, ki je še dodal, da ne želi na naslednji svečanosti ali ob obravnavi poročil Varuha oziroma Državnega preventivnega mehanizma več ponavljati enake vsebine. »In kar je še pomembneje: ne želim niti slišati več, da se v posebne socialnovarstvene zavode skuša namestiti tudi mladoletnike, čeprav ti zavodi za to starostno skupino niso primerni,« je dejal varuh.

»Še enkrat bom ponovil staro lajno o tem, da se razvitost države kaže v tem, kako zna poskrbeti za najšibkejše člene svoje družbe. Slovenija po teh in še nekaterih drugih kazalcih žal nikakor ne sodi med razvite države, saj se skrb za najranljivejše prelaga na humanitarna društva in v rang zbiranja zamaškov, kar me sili, da sem tudi danes še posebej rembrandtovsko slikovit. Upajoč, da zaleže. Ker pravijo, da upanje umre zadnje,« je ob koncu še dejal varuh Svetina in vsem, ki so povezani z Domom Lukavci zaželel vse dobro ter izrazil prepričanje, da bodo tudi naprej dobro sodelovali pri zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic s pravico do dostojne namestitve in zagotavljanja ustreznih socialno varstvenih storitev.

Natisni: