Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Ob tednu otroka: "Mnenja otrok je treba slišati in upoštevati!"

V tednu otroka varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da mora biti v vseh odločitvah in ukrepih, ki zadevajo otroka naše vodilo otrokova največja korist. To pomeni, da bi morali imeti otroci vedno prednost pri odločitvah v zadevah, v katerih so udeleženi, ali v postopkih, ki vplivajo na njihov položaj. »V praksi pa žal še vedno nismo storili vsega za pravo zaščito njihovih pravic. Ne pretehtamo dovolj njihovih mnenj, želja in interesov ter na nezadostni podlagi odločamo o njihovih koristih. Moramo pa biti pri sklicevanju oziroma interpretaciji otrokove največje koristi pozorni, da pokroviteljsko ne poskušamo na kakršenkoli način omejevati uresničevanja otrokovih pravic, ki jim jih zagotavljajo domači in mednarodni dokumenti,« opozarja Svetina.

Prav z namenom okrepiti glas otrok je Varuh v okviru samostojne organizacijske enote Zagovorništva razvil mrežo zagovornikov otrok. »Ti pomagajo otrokom, da izrazijo svoje mnenje v vseh zadevah in postopkih, v katerih se znajdejo, če se starša ne moreta o dogovoriti o stikih ali predodelitvi, prešolanju ali spremembi bivališča. Pa tudi takrat, ko se razmišlja o odvzemu otroka, namestitvi v rejništvo ali v zavodsko varstvo in podobno. Zagovornik ni zakoniti zastopnik otroka, je pa pomemben ojačevalec njegovega glasu. Lani je bil zagovornik dodeljen kar 65 otrokom, katerih povprečna starost je bila 11 let. Konec leta je bilo na našem seznamu 63 zagovornikov, kar kaže na to, da je institut zagovorništva dobro prepoznan, uveljavljen in nujno potreben,« poudarja Peter Svetina

Pred skoraj 31 leti je bila sprejeta Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, prvi pravno zavezujoč mednarodni dokument, v katerem so države sveta opredelile pravice otrok, hkrati pa izpostavile, da so posebej ranljiva skupina, ki jo je treba zaščititi. Po Konvenciji je družina osnovna celica, ki mora poskrbeti za otroka. »Žal tudi v Sloveniji vsi otroci nimajo možnosti živeti v družinah, ki bi zmogle zaščititi njihove pravice. Lahko so celo žrtve nasilja in drugih zlorab. Odgovorne v državi pozivam, da čim prej sprejmejo zakon, ki bo urejal celostno obravnavo otrok žrtev in prič kaznivih dejanj v hiši za otroke Barnhaus,« dodaja Svetina.

Pri Varuhu pozdravljamo začetek uporabljanja Družinskega zakonika in uveljavitev Zakona o nepravdnem postopku, vendar ugotavljamo, da se je z njuno uveljavitvijo še povečala potreba po izvedencih klinične psihologije za otroke, psihiatrije in pedopsihiatrije, kar pa se žal odraža v zastojih v postopkih na sodiščih. »Različni organi in institucije morajo v skrbi za otroke sodelovati in se povezovati. Ugotavljamo prelaganje odgovornosti za polno zaščito otrokovih pravic, ko si institucije le birokratsko dopisujejo in se ne zavzemajo za usodo prav vsakega otroka v stiski. Želim si več medresorskega sodelovanja,« je jasen varuh Svetina.

Pri Varuhu človekovih pravic se zavzemamo, da otroke in mladostnike vključujemo v odločevalske procese o vsebinah, ki se nanašajo na njih. V aktualnem letnem poročilu smo prvič objavili tudi ugotovitve iz 29. nacionalnega otroškega parlamenta, kjer so obravnavali temo Šolstvo in šolski sistem. »Pristojnim priporočam, da predloge in sklepe mladih preučijo, njihova mnenja in stališča slišijo in jih tudi upoštevajo,« še pravi Svetina. Kot je Slovenijo opozoril Odbor za otrokove pravice Združenih narodov ob zadnjem pregledu izvajanja Konvencije, bi morala država pritožbe otrok obravnavati na otroku občutljiv in hiter način. Zato pri Varuhu načrtujemo ozaveščanje otrok o njihovi pravici do neposrednega vlaganja pritožb pri Varuhu ter za zagotavljanje dostopnih, enostavnih in otroku prijaznih postopkov.

Natisni: