Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pogajanja policistov z vlado so lahko priložnost


Varuh človekovih pravic RS želi tudi kot varuh dobrega upravljanja Vlado RS opozoriti, da je čas pogajanj s policijskima sindikatoma trenutek, ko lahko pridobi celostne informacije o delu in razmerah, v katerih policisti delujejo, ter ukrepa.

Dobre delovne razmere in primerno plačilo policistov lahko prispevajo k dostojanstvu zaposlenih in njihovi motivaciji, posledično pa do primernejšega izvajanja nalog in pooblastil ter večji skrbi za pravice ljudi, s katerimi prihajajo v stik. Slabe delovne razmere imajo lahko nasprotni učinek.

Varuh je bil v zadnjem času opozorjen na nekatera sicer zgolj posamična (domnevno neprimerna) ravnanja policistov v odnosu do beguncev, ki pa še niso preverjena. Nanje je dolžan opozoriti in zahtevati ustrezno ukrepanje.

Domnevno neustrezna ravnanja posameznih članov policijske skupnosti lahko mečejo slabo luč na stalna in velika prizadevanja večine policistov, kar je Varuh že večkrat opozoril. Že leta pa z zadovoljstvom ugotavlja, da policija njegova opozorila jemlje resno, jih preuči in prakso tudi spremeni, če je to potrebno. Zato tudi tokrat poudarja večinoma dobro opravljeno delo policistov.

Policija si vztrajno prizadeva za izboljšanje kakovosti svojega dela, k temu ji s priporočili pomaga tudi Varuh. Zaradi njene represivne narave pa Varuh od nje še posebej pričakuje, da je pri ravnanju z najšibkejšimi posebej previdna in ima za to primerno usposobljene in motivirane kadre.

Delovne razmere policistov so zato še kako pomembne. Varuh pričakuje, da bo Vlada RS našla načine, da jih izboljša.

Natisni: