Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja na delovnem obisku na Ministrstvu za obrambo

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je bila danes, 3. novembra 2015, skupaj z namestnico varuhinje mag. Kornelijo Marzel in direktorico strokovne službe Varuha Martino Ocepek na delovnem obisku na Ministrstvu za obrambo, kjer jo je sprejela ministrica za obrambo Andreja Katič. Na delovnem srečanju, na katerem so bili prisotni še načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman in sodelavci, ki pokrivajo različna področja delovanja, sta ministrica in varuhinja govorili o različnih temah glede pravic zaposlenih v obrambnem sistemu, spoštovanja osebnega dostojanstva ter reševanja problematike s področja zagotavljanja pravic posameznikov v obrambnem resorju.

Ministrica Andreja Katič je uvodoma predstavila organiziranost in delovanje Ministrstva za obrambo, kadrovsko sestavo in v okviru tega tudi razmerje med spoloma. Predstavila je tudi sodelovanje med vodstvom ministrstva in štirimi reprezentativnimi sindikati, ki je po besedah ministrice dobro in tudi utečeno, saj poteka reden sindikalni dialog. Zanj je zadolžen državni sekretar, v pogovore pa se po potrebi vključuje tudi ministrica. Ministrica je predstavila tudi problematiko reševanja kolektivnih sporov, ki jih rešujejo sodišča, pri čemer bo ministrstvo ravnalo skladno s sodbami. Ministrica je ob tej priložnosti varuhinjo povabila tudi na zaznamovanje obletnice sprejema resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325 – ženske, mir in varnost, ki jo bomo pripravili 25. novembra, ter jo prosila za predavanje o stanju človekovih pravic v Republiki Sloveniji in pomenu varovanja človekovega dostojanstva, za poveljniško strukturo Slovenske vojske in vodstveni kader Ministrstva za obrambo. Varuhinja se je za povabilo zahvalila in obljubila, da se bo obeh dogodkov z veseljem udeležila.

V nadaljevanju pogovorov je varuhinja predstavila nekaj vsebinskih področij, ki jih je do zdaj obravnavala, pri čemer je izpostavila problematiko plač zaposlenih v Slovenski vojski in opremljenost pripadnikov, zanimalo jo je tudi, kako se rešujejo primeri prijav mobinga na delovnem mestu ter kako je urejen sistem izobraževanja, kako je urejeno področje obrambnih inšpekcij in sistem aktov poveljevanja v primerih, ko ti posežejo tudi na delovnopravno področje. Kot je poudarila, v zadnjem času nismo prejeli pobud, ki bi odpirale nova vprašanja.

Ministrica in varuhinja sta se dotaknili tudi aktualne problematike oskrbe beguncev in migrantov, še posebej je varuhinjo zanimal novosprejeti 37.a člen Zakona o obrambi, predvsem z vidika dodatnih pooblastil, ki bi jih lahko dobili pripadniki Slovenske vojske pri pomoči Policiji v okviru širšega varovanja državne meje. Ministrica je povedala, da je pri uveljavitvi tega člena zakonodajalec predvidel ustrezne varovalke tako glede uporabe pooblastil kot tudi časovno omejitev njihove uporabe. Varuhinja je ob tem tudi pohvalila delo tako policistov kot tudi vojakov, Civilne zaščite in humanitarnih organizacij s številnimi prostovoljci na terenu, o čemer se je prepričala tudi med svojim obiskom sprejemnega centra v Rigoncah in Brežicah.

V okviru obiska na Ministrstvu za obrambo je varuhinja prvič obiskala tudi Obveščevalno-varnostno službo, kjer se je seznanila z njenim delom.

Natisni: