Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Mreža neodvisnih organov za obravnavo pritožb zoper postopke policistov (IPCAN) o uporabi sile s strani policije

Člani mreže IPCAN o uporabi posebnih sredstev s strani policije

Namestnik varuha človekovih pravic Ivan Šelih se je od 23. do 25. maja 2023 v Strasbourgu v Franciji udeležil srečanja Mreža neodvisnih organov za obravnavo pritožb zoper postopke policistov (IPCAN), katerega član je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) od lanskega leta. IPCAN je neformalna mreža za izmenjavo in sodelovanje med neodvisnimi strukturami, pristojnimi za zunanji nadzor policijskih in drugih varnostnih sil.

Srečanje mreže IPCAN je bilo namenjeno razpravi o vprašanju uporabe sile s strani policije, zlasti pa postopkom policije ob varovanju protestov. Namestnik Šelih je v svoji predstavitvi izpostavil tudi nekatera priporočila Varuha iz njegovih ugotovitev pri nadzoru policijskih postopkov pri izvajanju nalog vzdrževanja javnega reda na protestih v času epidemija COVID-19. Poudaril je, da se mora policija zavedati, da ima ravnanje policistov v primeru spremljanja protestov, lahko velik vpliv na obnašanje protestnikov. Policisti naj se zato zavzemajo, da z umirjenim in premišljenim delovanjem v čim večji meri prispevajo k umiritvi situacije in preprečijo morebitno zaostrovanje razmer.

Pri spremljanju protestov naj se policisti, kadar pogoji to dopuščajo, pri svojem ukrepanju osredotočajo predvsem na najhujše kršitelje. Tak pristop je pomemben, saj lahko razlikovanje med protestniki vpliva na nadaljnje obnašanje množice. Policija naj pri tem posebno pozornost nameni tudi nezaželenim učinkom, ki jih lahko ima uporaba prisilnih sredstev na nevpletene in tiste, ki se aktivno ne upirajo, ter sproti pretehta, ali imajo policisti na voljo pooblastila, ki bodo omogočila, da se primarno osredotočijo na (najhujše) kršitelje.

Namestnik varuha Ivan Šelih je še poudaril, da je v primeru razpustitve protesta pomembno, da policisti, kadar okoliščine to dopuščajo (še posebej v času kmalu po razpustitvi), uporabijo postopen pristop pri uporabi policijskih pooblastil in pri tem pokažejo določeno zadržanost pri uporabi prisilnih sredstev. To lahko praviloma omogoči primeren čas, da se udeleženci, ki niso delovali nasilno, prosto razidejo. Pri tem je tudi pomembno, da izvršitev ukrepov policistov časovno in prostorsko cilja v prvi vrsti na specifično dogajanje, ki predstavlja hujše in množično kršenje javnega reda, ter da se pri tem morebitna uporaba prisilnih sredstev proti množici dobro pretehta glede na potrebo po vzpostavitvi javnega reda v konkretni situaciji.

Glede uporabe plinskih sredstev je priporočljivo, da policija vzpostavi jasna in usklajena navodila glede njihove okvirne količine in uporabe v prihodnjih možnih primerih, ki temeljijo na različnih dejavnikih, kot so vremenski pogoji, velikost množice in konfiguracija okolice. Pri konkretnem odrejanju uporabe prisilnih sredstev, kot so na primer plinska, na terenu naj se posebna pozornost nameni tudi potrebi po usklajenosti pri izvajanju policijskih nalog. Pri tem morajo biti podana jasna in sprotna navodila oziroma ukazi nadrejenih vodij policistom, ki se lahko glede na situacijo tudi prilagajajo. Takšna navodila lahko namreč omogočajo bolj premišljeno in ustrezno uporabo prisilnih sredstev kot tudi preprečitev njihove prekomerne uporabe.

Ob izmenjavi izkušenj, zlasti pa težav in izzivov pri svojem delu, so člani IPCAN sprejeli tudi deklaracijo o uporabi sile s strani policije, ki bo objavljena po uskladitvi.

Sicer so predstavniki mreže IPCAN 24. in 25. 5. 2023 sodelovali kot opazovalci na letni konferenci Mreže nacionalnih korespondentov policijskih organov Sveta Evrope z naslovom »Dejavnosti policije v kontekstu nasilja in uporabe sile«. Predstavniki ministrstev za notranje zadeve in/ali policije so razpravljali o situacijah, v katerih je prišlo do nasilja in uporabe sile. Izpostavljali so potrebo po sorazmernosti pri uporabi sile in zavzemanju za umirjanje napetosti in ustreznega komuniciranja kot prednosti pri delovanju policije v demokratičnih družbah. Hkrati so se seznanili tudi s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi z uporabo sile in mehanizmi nadzora nad policijo v državah članicah Sveta Evrope.

Natisni: