Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh odgovorne poziva k oblikovanju strategije zoper nasilje nad ženskami in v družini ter ukrepov za uresničitev priporočil GREVIO

Varuh pozdravlja prvo poročilo skupine strokovnjakov Sveta Evrope za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in v družini (GREVIO), ki ocenjuje uresničevanje Istanbulske konvencije v Sloveniji. Gre za pomemben mehanizem varstva človekovih pravic, ki osvetljuje stanje v naši državi in nas opozarja, kje so potrebne še izboljšave in kako še moramo ukrepati za ustrezno zaščito pred nasiljem nad ženskami.

GREVIO v poročilu izpostavlja številne pozitivne ukrepe Slovenije in nezanemarljiv napredek na tem področju, predvsem skozi zakonodajne spremembe, ki naslavljajo družinsko nasilje in nedavno kazniva dejanja posilstva in spolnega nasilja.

Kljub napredku pa poročilo opozarja na težave, ki ostajajo pri odzivu na različne oblike nasilja nad ženskami. V zvezi s tem opozarja tudi na pomanjkanje usposabljanj in protokolov, ki bi vodili v ustrezen institucionalni odziv, izpostavlja potrebo po močnejšem odzivu kazenskega pravosodja na vse oblike nasilja nad ženskami, zaskrbljen pa je tudi nad pomanjkanjem koordinacije na ravni politik in institucionalnega odziva glede spolnega nasilja. GREVIO med drugim na primer poziva Slovenijo k sprejemu strategije za preprečevanje in naslavljanje nasilja nad ženskami, k zbiranju podatkov o razširjenosti nasilja in vzrokih zanj, k zagotovitvi specialističnih podpornih storitev žrtvam vseh oblik nasilja, k ustanovitvi kriznih centrov za žrtve posilstev in spolnega nasilja, k ustreznemu upoštevanju obstoja nasilja v postopkih odločanja glede skrbništva in obiskov otrok, k spoštovanju pravic migrantk in prosilk za azil.

Na številne pomanjkljivosti je opozoril tudi Varuh, ki se je s predstavnicami GREVIO sestal med njihovim obiskom Slovenije. Varuh pristojne organe poziva, da sprejmejo strategijo, ki naslavlja vse oblike nasilja nad ženskami, ter preučijo vsa priporočila GREVIO in čim prej sprejmejo ukrepe za njihovo uresničitev.

Natisni:

Sorodne novice

- Center za človekove pravice
05.10.2020

Predstavniki Varuha človekovih pravic RS so se 29. 9. 2020 sestali s predstavnicama Skupine...

Več