Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Razmere v Kliničnem oddelku za urologijo UKC Ljubljana

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je iz medijev (Delo, Slovenske novice) seznanil z domnevno neprimernimi higienskimi in prostorskimi razmerami na Kliničnem oddelku za urologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki zadevajo prostorsko stisko, dotrajane in umazane postelje, neprimerno opremljenost prostorov za umivanje itd.

V skladu s 6. členom Zakona o varuhu človekovih pravic smo zaprosili Zdravstveni inšpektorat RS, da nam posreduje svoje ugotovitve oziroma oceni potrebo po ukrepanju.

Še pred potekom roka za odgovor nas je inšpektorat seznanil, da je prenova prostorov v zaključni fazi, seznanili pa nas bodo tudi z ugotovitvami inšpekcijskega pregleda.

Varuh pričakuje, da bodo razmere na Kliničnem oddelku za urologijo sanirane, pacientom pa zagotovljene vse pravice, ki jim pripadajo. Ob tem izražamo zadovoljstvo s hitrim reagiranjem pristojnega inšpektorata, kar bi moralo postati splošno uveljavljena praksa.

Natisni: