Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

UKC Ljubljana se je odzval na javno kritiko Varuha

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je 29. 1. 2016 javno objavil, da mu Univerzitetni klinični center v Ljubljana (UKC Ljubljana) že 10 mesecev ni odgovoril na dopise in urgence. Zato je svetu zavoda predlagal, naj obravnava problematiko slabe komunikacije in sprejme ustrezne ukrepe, ki bodo izboljšali stanje na tem področju.

Predsednik sveta UKC Ljubljana nas je včeraj, 25. 2. 2016, seznanil, da je svet 11. 2. 2016 obravnaval Varuhove predloge in ugotovil, da je očitno prišlo do zapleta v administrativnem delu poslovanja, ki po svoji vsebini ni pomenil namernega ignoriranja ali oviranja dela Varuha.

Predsednik sveta nas je tudi obvestil, da so že začeli s prenovo prostorov, v zvezi s katerimi sta Društvo za cistično fibrozo Slovenije in Društvo za pljučno hipertenzijo predlagala postopek pri Varuhu. Pričakujejo, da bodo prostori urejeni do konca julija tega leta.

Varuh izraža zadovoljstvo, da je vodstvo zavoda vendarle začelo odpravljati razloge, zaradi katerih je začel postopek. Z v.d. generalne direktorice UKC pa smo se tudi dogovorili za enotno komunikacijsko pot v vseh primerih, ko bo Varuh želel določena pojasnila ali informacije. 

Natisni: