Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Tudi zagovorništvo otrok omogoča uresničevanje sporočila ob letošnjem tednu otroka

Varuh človekovih pravic RS z zadovoljstvom spremlja dogajanje ob letošnjem tednu otroka, ki v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije nosi slogan Nekaj ti moram povedati.

Osrednji poudarek letošnjega tedna je namenjen kakovostni komunikaciji na vseh ravneh, še posebej na relaciji otrok – odrasli in obratno.

Varuh človekovih pravic se že vsa leta delovanja zavzema za uresničevanje vseh pravic otrok, ki jih opredeljuje Konvencija o otrokovih pravicah (KOP). Poseben poudarek daje tudi uresničevanju 12. in 13.  člena KOP, ki opredeljujeta pravico otrok, da se izrazijo in da so slišani. KOP nas zavezuje, da odrasli otroke poslušamo, pa tudi upoštevamo.

Varuh posebno pozornost posveča participaciji otrok in mladostnikov zato je lani novembra v počastitev 25. obletnice sprejetja KOP z Zvezo prijateljev mladine in ZIPOM-om, Dijaško organizacijo RS ter Državnim zborom RS pripravil o tem konferenco. Namen je bil spodbuditi razpravo o sedanji ravni in nadaljnjem razvoju participacije otrok in mladostnikov v družbi. Udeleženci so se strinjali, da je treba otrokom tudi prisluhniti in jih vključiti v odločanje ter upoštevati njihovo mnenje. Možnost participacije je več kot pravica, je vse bolj tudi vrednota in sredstvo za doseganje sprememb ter garant za spoštovanje različnosti. Na konferenci so sprejeli zahteve, ki jih lahko v celoti preberete tukaj. V letu 2016 načrtujemo novo konferenco, na kateri bomo ugotovili, kako so pristojni državni organi pripravljeni uresničiti predloge otrok in skupaj poiskali poti za njihovo uveljavitev.

Opažamo, da se na podlagi različnih aktivnosti tako Varuha kot različnih organizacij, ki skrbijo za pravice otrok, izboljšuje zavedanje o tem, kako pomembno je biti slišan, izraziti svoje mnenje, participirati, ustrezno komunicirati, vendar delo še zdaleč ni zaključeno. Prihajajo generacije novih otrok in njihovih staršev, razmere za kvalitetno komunikacijo so vse slabše, različne tehnologije zapolnjujejo prostor, ki je bil včasih namenjen odnosom in pogovorom, posledica tega pa je tudi vse več razpadov družin, katerih žrtev so otroci. Z žalostnimi primeri, kjer je umanjkala ustrezna komunikacija se srečuje tudi Varuh, pod okriljem in v koordinaciji katerega že osmo leto poteka projekt Zagovornik – glas otroka.

Projekt je v  teh letih upravičil svojo namero omogočiti otrokom, da je njihov glas v različnih postopkih, večinoma zaradi težavnih razhodov in razvez njihovih staršev, postal slišan in tudi upoštevan.

Od začetka izvajanja projekta je bil zagovornik imenovan že več kot 490 otrokom. V letošnjem letu je bil zagovornik imenovan 30 otrokom, poleg teh pa še 8 otrok že čaka na svojega zagovornika, ki jim bo v kratkem tudi formalno postavljen. V okviru projekta Zagovornik – glas otroka in v organizaciji Univerze v Ljubljani – Fakultete za socialno delo, je izpit za zagovornika opravilo 65 zagovornikov. 22 kandidatov za zagovornike, ki so opravili izobraževanje, na izpit še čaka. Trenutno v projektu sodeluje 53 aktivnih zagovornikov, trije zagovorniki pa so v mirovanju. V projektu sodeluje 6 supervizorjev, ki opravljajo mesečno supervizijo na različnih območjih Slovenije, dejavni pa sta tudi 2 intervizijski skupini (intervizija v Mariboru in intervizija koordinatorjev).

Po zagotovilu Vlade RS bo v prihodnjem letu pripravljen poseben zakon, ki bo zagotovil ustrezne pravne podlage za vzpostavitev zagovorništva otrok ter določil vlogo zagovornikov v različnih postopkih oziroma situacijah, v katerih so ogrožene otrokove pravice.


Natisni: