Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh z zastopniki pravic pacientov o vročih zdravstvenih temah

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci sestal z zastopniki pravic pacientov. Seznanili so ga s svojimi ugotovitvami in stiskami pacientov, ki se za pomoč obračajo nanje. 

Osrednje pozornosti je bila deležna problematika povezana s Covid-19 in s tem dostopnostjo zdravstvenega osebja za bolnike, še posebej starejše, ki niso okuženi s Covid-19, ampak imajo številne druge bolezni, mnoge kronične, pa jim je dostop do pregleda pri zdravniku in zdravljenja otežen. Strinjali so se, da bi lahko določene težave rešili z boljšo organizacijo, vendar je nemogoče zanikati pomanjkanja ustreznega kadra na področju osnovne zdravstvene oskrbe, v zobozdravstvu in na določenih specialističnih področjih.

Kot posebno težavo so izpostavili pomanjkanje osebnih zdravnikov in postavili vprašanje, kam napotiti osebe, ki si ne morejo izbrati osebnega zdravnika. Varuha in njegove sodelavce so seznanili tudi s spreminjanjem datumov naknadno, ko je pacient že naročen na zdravstveno storitev. Datum zdravstvene obravnave se namreč nemalokrat spremeni, brez kakšnih posebnih obrazložitev pacientu.

Načelo izbire osebnega zdravnika po njihovem mnenju zaradi pomanjkanja zdravnikov ne more biti uresničevano, posebej je to vprašanje problematično v domovih za starejše. Tu paciente  pregleda zdravnik izvajalca s katerim ima dom pogodbo, in tako so pacienti podvrženi pregledu več različnih zdravnikov v krajšem časovnem obdobju.

Staranje prebivalstva je akuten problem družbe, ki ga ta še ne naslavlja ustrezno, so se strinjali. Poseben zaskrbljujoče je skrb za starejše v ruralnih predelih, ki so odrezani od prevoznih sredstev, pravice do zdravstvenih prevozov pa ni ustrezno urejena.

Ocenili so, da je odločanje o pravicah na področju zdravstva prevečkrat neživljenjsko in črkobralsko. Tako je odločitev o tem, ali bo pacient lahko v določenih primerih pridobil drugo mnenje, v rokah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pravijo zastopniki. Dotaknili so se tudi nepopolnih in nepravočasnih odločb ZZZS, ki so pereče vprašanje že leta.

Govorili so tudi o pravici do zdraviliškega zdravljenja, pravici do obnovitvene rehabilitacije ter o neustreznem zagotavljanju medicinsko tehničnih pripomočkov za nekatere ranljive skupine. Izpostavili so tudi čakalne dobe pri zobozdravstvenih storitvah in opozorili na pomanjkanje otroške zobozdravstvene preventive.  

Varuh človekovih pravic pozdravlja prizadevanje zastopnikov pacientovih pravic, da se je pravica do vnaprej izražene volje po večletnih prizadevanjih zdaj uredila na način, da pooblaščena oseba NIJZ voljo pacienta vnese v Register pacientov.

Natisni: