Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina se je sestal z madžarskim kolegom Kozmo

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je sestal z madžarskim ombudsmanom dr. Ákosem Kozmo. Na njunem prvem, spoznavnem srečanju sta se pogovarjala o izzivih, s katerimi se pri svojem delovanju soočajo institucije, pristojne za varovanje človekovih pravic.

Varuh Svetina se je zavzel za krepitev vloge nacionalnih institucij za človekove pravice ter ob tem poudaril tudi pomen njihove finančne neodvisnosti in delovanja po t. i. Pariških načelih. Po njegovem mnenju namreč lahko svoje naloge učinkovito opravljajo le, če so neodvisni od institucij, ki jih nadzorujejo. Madžarskemu kolegu je predstavil slovenski institut varuha človekovih pravic in dejal, da je to področje v Slovenji relativno dobro urejeno, a da izzivov na mnogih področjih kljub temu ne manjka, na kar Varuh konstantno opozarja Vlado Republike Slovenije in druge nosilce javnih pooblastil.

Sogovornika sta se strinjala, da je na področju človekovih pravic potrebna stalna pozornost, saj vsaka kršitev pravic posameznika zaznamuje in vpliva na njegovo življenje, zato sta se zavzela še za tesnejše sodelovanje med institucijama, ki je v tem trenutku najbolj aktivno na področju Državnega preventivnega mehanizma. Kot je dejal Peter Svetina, slovenski Varuh posebno pozornost namenja tudi uresničevanju in varstvu pravic avtohtonih narodnih skupnosti, zato sta se s ombudsmanom Kozmo dogovorila, da se seznanjata in medsebojno obveščata tudi o morebitnih kršitvah kolektivnih ali individualnih manjšinskih pravic ter v medsebojnem sodelovanju iščeta primerne ukrepe oz. rešitve. Med drugim sta delegaciji izmenjali tudi informacije o obravnavi pritožb zoper delo policije, o okrepljenem mednarodnem sodelovanju in sodelovanju z nevladnimi organizacijami.

Natisni: