Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pregled mednarodnega sodelovanja v letu 1998

Srečanje s finsko zunanjo ministrico

--------------------------------------------------------------------------------

Varuh se je v začetku marca sestal s finsko zunanjo ministrico Tarjo Hallonen, ki je bila na uradnem obisku v Sloveniji. Varuh in finska zunanja ministrica sta se ob tej priložnosti pogovarjala o različnih vprašanjih, ki se nanašajo na raven spoštovanja človekovih pravic v Sloveniji, pa tudi na mednarodni ravni. Ministrica je izrazila zadovoljstvo, da je bila v Sloveniji ustanovljena institucija ombudsmana, in poudarila njen velik pomen, še posebej v novih demokracijah in na področju spreminjanja prakse delovanja državnih organov. Varuh je med pogovorom izrazil podporo finskemu predlogu za vzpostavitev institucije visokega komisarja za človekove pravice pri Svetu Evrope.


Srečanje z evropsko komisarko

--------------------------------------------------------------------------------

V začetku maja je varuh sprejel evropsko komisarko Anito Gradin, ki je pri Evropski komisiji med drugim pooblaščena za stike z ombudsmani. Varuh jo je seznanil s svojim delom ter pri tem poudaril nekatere ugotovitve in značilnosti pri delu ombudsmana v tranzicijskih razmerah. Komisarka pa je med drugim poudarila, da lahko prav ombudsman veliko pripomore k odpravljanju tranzicijskih težav in je zato njegova vloga še pomembnejša kot v državah z dolgoletno demokratično tradicijo.


Srečanje EOI v Sarajevu


--------------------------------------------------------------------------------

Od 9. do 11. maja se je varuh v Sarajevu udeležil srečanja predstavnikov Evropskega združenja ombudsmanov (EOI). Obisk v Sarajevu je bil predvsem dobra priložnost za seznanitev s konkretnimi razmerami na območjih, kamor se vračajo begunci. Slovenski ombudsman ima poleg tega že od vsega začetka tesne stike z vsemi tremi kolegi iz institucije ombudsmanov Federacije Bosne in Hercegovine.


Seminar OVSE v Varšavi

--------------------------------------------------------------------------------

Varuh se je od 25. do 28. maja udeležil seminarja na temo Ombudsman in nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic, ki je v organizaciji urada za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi potekal v Varšavi. Na seminarju so udeleženci razpravljali predvsem o delovanju na novo ustanovljenih institucij za varstvo človekovih pravic, njihovih odnosih z oblastmi in pravosodnimi organi, o oblikovanju nacionalnega programa izobraževanja za človekove pravice ter razvoju obstoječih in nastajajočih evropskih in regionalnih omrežij ombudsmanov ter nacionalnih institucij za varstvo človekovih pravic.


Delovni obisk v Zagrebu

--------------------------------------------------------------------------------

Na povabilo hrvaškega ljudskega pravobranilca (ombudsmana) Anteja Klarića je bil varuh 10. junija na enodnevnem delovnem obisku v Zagrebu. S hrvaškim kolegom se je pogovarjal predvsem o konkretnih problemih, s katerimi se srečujeta pri svojem delu. Pri tem sta oba poudarila potrebo po izmenjavi izkušenj, saj se predvsem ombudsmani v državah v tranziciji srečujejo s podobnimi težavami. Varuha sta med obiskom v Zagrebu sprejela tudi predsednik hrvaškega parlamenta in predsednik ustavnega sodišča.


Uradni obisk izraelske državne nadzornice in komisarke za človekove pravice v Sloveniji

--------------------------------------------------------------------------------

Na povabilo varuha človekovih pravic je bila od 15. do 18. junija na uradnem obisku v Sloveniji izraelska državna nadzornica in komisarka za človekove pravice Miriam Ben-Porat s sodelavcema. Ben-Poratova se je med obiskom v Sloveniji srečala še s predsednikom republike, predsednikom državnega zbora, predsednikom ustavnega sodišča, predsednikom računskega sodišča in županjo mesta Ljubljane.


Regionalni kolokvij ob 50. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic

--------------------------------------------------------------------------------

Varuh se je v začetku septembra udeležil evropskega regionalnega kolokvija, ki je v organizaciji Sveta Evrope potekal v Strasbourgu. Namen kolokvija je bil prispevek k počastitvi 50. obletnice sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic in pregled uresničevanja dunajske deklaracije in programa delovanja. Udeležence kolokvija je med drugim nagovorila tudi visoka komisarka ZN za človekove pravice ga. Mary Robinson. Osrednje teme kolokvija so bile varstvo in odgovori na množične in strukturne kršitve človekovih pravic, socialne pravice ter njihova nedeljivost in soodvisnost, učinkovito uveljavljanje pravic žensk, učinkovito varstvo človekovih pravic na državni in mednarodni ravni ter promocija človekovih pravic oziroma s tem povezana vprašanja obveščanja in izobraževanja. Varuh je ob tem v skupini, ki je razpravljala o varstvu človekovih pravic na državni ravni, predstavil možnosti, ki jih ima slovenski ombudsman v odnosu do ustavnega sodišča, oziroma njegovo pravico, da v zvezi s posamično zadevo vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ter pravico, da ob pogojih, ki jih določa zakon, vloži pred ustavnim sodiščem ustavno pritožbo v zvezi s posamično zadevo, ki jo obravnava. Varuh je med razpravo poudaril tudi zelo pomembno preventivno vlogo ombudsmana v zvezi z osebami, ki jim je odvzeta ali omejena osebna svoboda.


Uradni obisk v Makedoniji

--------------------------------------------------------------------------------

Na povabilo ljudskega pravobranilca (ombudsmana) Republike Makedonije Branka Naumovskega je bil varuh od 19. do 22. septembra na uradnem obisku v Makedoniji. Ob tej priložnosti se je sestal s predsednikom makedonskega parlamenta, predsednikom ustavnega sodišča in namestnikom predsednika vrhovnega sodišča. Varuh je predstavil predvsem položaj in delovanje varuha človekovih pravic v Sloveniji ter ugotovitve in probleme, s katerimi se sooča pri svojem delu. Predsednika makedonskega parlamenta je ob tem zanimal predvsem vpliv, ki ga ima varuh na različne institucije, po drugi strani pa tudi, koliko se te institucije odzivajo na njegovo posredovanje in kolikšno podporo mu dajejo pri njegovem delu.


Letno srečanje in okrogla miza Sveta Evrope z evropskimi ombudsmani

--------------------------------------------------------------------------------

Varuh se je v začetku oktobra na Malti udeležil rednega letnega srečanja evropskih ombudsmanov. Ob tej priložnosti je na okrogli mizi, ki jo je organiziral Svet Evrope, približno 80 nacionalnih in regionalnih ombudsmanov iz držav članic Sveta Evrope in še nekaterih drugih evropskih držav obravnavalo načine za izboljšanje varstva človekovih pravic beguncev in prosilcev za zatočišče ter pravice oseb, ki jim je odvzeta osebna svoboda. Slovenski ombudsman je bil pri slednji temi tudi glavni uvodni govornik.


Zasedanje vodstva IOI

--------------------------------------------------------------------------------

Od 26. do 29. oktobra se je varuh v glavnem mestu Pakistana, Islamabadu, udeležil zasedanja vodstva Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI). Na srečanju je bil za novega predsednika IOI izvoljen argentinski ombudsman dr. Jorge Luis Maiorano, slovenski ombudsman pa je bil ponovno izvoljen za člana vodstva omenjenega mednarodnega združenja. Med obiskom v Pakistanu se je varuh med drugim srečal s predsednikom pakistanskega senata.


Delovni obisk hrvaškega ombudsmana

--------------------------------------------------------------------------------

V začetku novembra je bil pri varuhu na enodnevnem delovnem in povratnem obisku hrvaški ljudski pravobranilec (ombudsman) Ante Klarić. Z gostiteljem in njegovimi sodelavci se je pogovarjal o praktičnih vprašanjih, s katerimi se srečujejo pri svojem vsakodnevnem delu, o načinu obravnavanja pobud ter komunikaciji s posamezniki, ki se obračajo na ombudsmana. Hrvaški gost se je srečal s podpredsednikom državnega zbora, predsednico odbora za notranjo politiko in pravosodje, predsednikom ustavnega sodišča in predsednikom vrhovnega sodišča. Slovenski in hrvaški ombudsman sta obiskala tudi Slovensko tiskovno agencijo.


Srečanje z namestnikom generalnega sekretarja Sveta Evrope

--------------------------------------------------------------------------------

Varuh se je 12. novembra srečal z namestnikom generalnega sekretarja Sveta Evrope Hansom-Christianom Kruegerjem in veleposlanico Slovenije pri Svetu Evrope Magdaleno Tovornik. Varuh je namestniku generalnega sekretarja Sveta Evrope predstavil razvoj institucije ombudsmana v Sloveniji in ga podrobneje seznanil s področji oziroma problemi, s katerimi se pobudniki najpogosteje obračajo na varuha. Pri tem je posebej poudaril problematiko dolgotrajnega odločanja v sodnih in nekaterih administrativnih postopkih. Varuh je posebej poudaril pomembnost sodelovanja Sveta Evrope z nacionalnimi ombudsmani in pomen, ki ga imajo pri tem odločitve evropskega sodišča za človekove pravice. Krueger je povedal, da pri Svetu Evrope pripisujejo velik pomen sodelovanju in krepitvi odnosov z ombudsmani, in menil, da je vloga ombudsmana kot zunajsodne oblike varovanja človekovih pravic pomembno dopolnilo k delu sodišč.


Slovesnosti ob 50. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v Parizu

--------------------------------------------------------------------------------

Varuh se je na povabilo francoske vlade v začetku decembra v Parizu udeležil slovesnosti ob praznovanju 50. obletnice sprejetja in razglasitve Splošne deklaracije človekovih pravic. Ob tej priložnosti se je med drugim udeležil slovesne seje, s katero so jubilej proslavili francoski senatorji. Navzoč je bil na forumu o človekovih pravicah in kulturi, na katerem je sodelovala tudi francoska ministrica za kulturo Catherine Trautmann. Varuh se je udeležil tudi osrednje slovesnosti ob tem jubileju v Palais de Chaillot, kjer so leta 1948 Splošno deklaracijo človekovih pravic tudi sprejeli in razglasili.


Delovni obisk v Grčiji

--------------------------------------------------------------------------------

Na povabilo na novo izvoljenega grškega ombudsmana dr. Nikiforosa Diamandourosa se je slovenski ombudsman skupaj s povabljenimi kolegi iz Nizozemske, Danske in Irske od 11. Do 12. decembra udeležil delovnega srečanja v Atenah. Informativna delavnica je bila namenjena predvsem uslužbencem v uradu grškega ombudsmana, ki so ob začetku delovanja nove institucije želeli pridobiti čim več informacij in nasvetov, kako zagotoviti učinkovito delovanje njihovega urada.


Srečanje z namestnikom češkega zunanjega ministra

--------------------------------------------------------------------------------

Varuh je sredi decembra sprejel namestnika češkega zunanjega ministra Martina Palouša. Predstavil mu je ureditev in delovanje institucije varuha človekovih pravic v Sloveniji. Ob tem je ocenil, da pristojni organi v veliki meri upoštevajo varuhove predloge in opozorila. Namestnik češkega zunanjega ministra je v pogovoru poudaril zlasti vprašanja o odnosu varuha do vseh treh vej oblasti, do nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva človekovih pravic in o sami zasnovi razumevanja človekovih pravic ter s tem povezanem morebitnem omejevanju na zgolj določene sklope človekovih pravic.

Natisni: