Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije o perečih vsebinah pri zaščiti pravic delavcev

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič sta se v četrtek, 6. 9. 2018, v prostorih Varuha s sodelavci pogovarjali o perečih vprašanjih na področju varovanja pravic delavcev, s poudarkom na zaščiti sindikalnih zaupnikov pred ravnanji delodajalcev. Predsednica ZSSS je poudarila, da so sindikalni zaupniki pogosto izpostavljeni pritiskom s strani delodajalca, ki lahko pomenijo nezakonite posege v zasebnost, tudi z detektivskim nadzorom, snemanjem in drugo zlorabo osebnih podatkov delavcev. V takšnih primerih velikokrat pride do odpovedi delovnih razmerij, ki se končajo v dolgotrajnih postopkih na sodišči, vendar pogosto brez sodnega epiloga.

Predstavniki Varuha in ZSSS so se strinjali, da je mnogo tudi drugih delovnopravnih področij, ki bi jih bilo potrebno izboljšati. Mnogi problemi, kot so prekarne oblike dela, ostajajo pereči. Problematični so tudi zaposlovanje za določen čas, predvsem v šolstvu, reforma trga dela, nasilje in neenakopravna obravnava na delovnem mestu ter položaj delavcev invalidov. Stanje na področju plač in prispevkov ni več tako kritično, po navedbah ZSSS pa so vse večje težave na področju delovnega časa in odnosov na delovnem mestu. Kadrovsko bi bilo potrebno okrepiti Inšpektorat RS za delo in zagotoviti učinkovitost njihovega dela. Predstavniki ZSSS so še posebej izpostavili problematiko poklicnih bolezni, ki je Varuhu dobro poznana. Varuh prav tako opozarja, da za ugotavljanje in verifikacijo poklicnih bolezni manjkata dva podzakonska predpisa, ki bi zagotovila učinkovitejše izvajanje v praksi.

Varuh se zaveda pogostih delovnopravnih kršitev in nanje opozarja na rednih sestankih s predstavniki ministrstev in v rednih letnih poročilih. Poleg konkretnih kršitev si prizadeva zaznavati širše probleme in nanje opozarjati z namenom izboljšanja splošnega stanja na delovnem področju v državi. Sem prav tako spada opozarjanje na sistemske kršitve, torej tudi v zasebnem delovnem sektorju, kljub temu, da zoper zasebne delodajalce Varuh sicer nima pooblastil za ukrepanje.

K izboljšanju razmer v državi vsekakor pripomore učinkovito sodelovanje Varuha s predstavniki organov oblasti in sindikalnimi predstavniki. Zato si Varuh tudi v prihodnosti želi sodelovanja s predstavniki ZSSS, saj se kršitve tako hitreje zaznajo in njihove posledice pa se hitreje preprečijo, prav tako njihova morebitna ponovitev.

Poleg varuhinje so Varuha zastopali še njena namestnika dr. Kornelija Marzel in Miha Horvat, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Sabina Dolić. Ob predsednici ZSSS pa sta na pogovorih bila tudi podpredsednik ZSSS Anton Rozman in izvršna sekretarka ZSSS Lučka Bohm.

Natisni: