Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Srečanje s predstavniki Detektivske zbornice

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih in svetovalka Ana Polutnik so se v prostorih Varuha v ponedeljek, 12. 2. 2018, srečali z dr. Miho Dvojmočem, predsednikom Detektivske zbornice RS (DeZRS), in sekretarko zbornice Polono Hrastnik. Detektivi in detektivske družbe sicer opravljajo dejavnosti na področjih, ki so določena z Zakonom o detektivski dejavnosti (ZDD-1), strokovni nadzor nad delom detektivov in detektivskih družb pa je na podlagi javnega pooblastila zavezana opravljati DeZRS.

 
Predsednik zbornice je varuhinjo seznanil s problematiko, ki jo zaznavajo na področju izvajanja detektivske dejavnosti ter s prizadevanji za prenovo predpisov, ki urejajo detektivsko dejavnost in postopke, saj prihaja do praks, ki s strani tretjih oseb lahko predstavljajo vprašljive posege v človekove pravice. Varuhinja je zagotovila, da bo tudi sama budno spremljala sprejem potrebnih dopolnitev in sprememb normativnega okvirja opravljanja detektivske dejavnosti v smeri zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva. Kot spodbudno Varuh pri tem šteje tudi zagotovilo DeZRS, da bodo njegove dosedanje pripombe v zvezi z obravnavo pritožb nad delom detektivov in detektivskih družb prav tako upoštevane pri pripravi prenove predpisov, pri katerih bo sodelovalo tudi Ministrstvo za notranje zadeve.

Natisni: