Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Delovanje Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč prispevek k uresničitvi priporočila Varuha

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih ter svetovalci Varuha Nataša Bratož, Ana Polutnik in mag. Uroš Kovačič, so se v četrtek, 25. 1. 2018, v prostorih Varuha srečali z vodjo Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč (Služba) na Ministrstvu za pravosodje Miranom Jazbinškom, dodeljenim sodnikom.

Predstavil jim je predstavil dosedanje delo Službe, ki jo vodi. Ustanovljena je bila na podlagi 65.a člena Zakona o sodiščih in skrbi za nadzor nad organizacijo poslovanja sodišč. Podrobneje pa njeno delo določa Pravilnik o Službi za nadzor organizacije poslovanja sodišč (Uradni list RS, št. 79/16). Pravilnik določa vrste in načine izvajanja nadzora, vsebino poročila o nadzoru in način seznanjanja njegovih naslovnikov, spremljanje odprave nepravilnosti in ustreznosti upoštevanja priporočil za izboljšanje poslovanja sodišč ter poročanje o opravljenih nadzorih. Na tej podlagi Služba, ki je s svojim delom začela v letu 2017, že izvaja redne in druge nadzore nad delom sodišč.

Varuh je s priporočilom št. 25 v poročilu za leto 2016 Vrhovno sodišče RS spodbujal, naj še naprej izvaja mehanizme za izboljšanje poslovanja in kakovosti sojenja, Ministrstvo za pravosodje pa naj še naprej krepi učinkovitost delovanja nadzornih organov, da se zagotovi kakovost dela sodišč oziroma sojenja. Zato tudi delovanje te Službe štejemo kot prispevek k uresničitvi tega priporočila, seveda ob zagotovljeni neodvisnostit sodnika pri opravljanju sodniške službe.

Natisni: