Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja z generalno direktorico Zavoda Republike Slovenije o problematiki zaposlovanja

Varuhinja Vlasta Nussdorfer je 27.11.2017 s svojimi sodelavci na pogovor v prostorih Varuha sprejela Mavricijo Batič, generalno direktorico Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje s sodelavkami. Pogovori so potekali ob dejstvu, da število zaposlenih v Sloveniji narašča, znižuje se stopnja brezposelnosti in je sedaj 6,4 odstotna, kar četrtina delodajalcev išče novo delovno silo in rast števila prostih delovnih mest se nadaljuje.

Kljub ugodnim gibanjem na trgu delovne sile pa Varuh ugotavlja nekatere probleme, ki so ali sistemske narave ali pa gre za neučinkovitost delovanja zavodov za zaposlovanje.

Sogovorniki so se strinjali, da mora država s svojo politiko, konkretnimi ukrepi in aktivnostmi omogočati uresničevanje pravice do dela vse do polne zaposlenosti, kar pomeni jamstvo za uveljavljanje drugih človekovih pravic, ob hkratnem pričakovanju polne zavzetosti in dejavnem odnosu iskalca zaposlitve na trgu delovne sile.

Varuhinja in namestnica dr. Kornelija Marzel sta izrazili zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem z Zavodom RS za zaposlovanje (zavod). Predstavili pa sta nekatere ugotovitve Varuha ob obravnavi konkretnih problemov, s katerimi se pobudniki obračajo na Varuha, bodisi s pisnimi pobudami in zatrjevanju kršitev človekovih pravic ali pa jih predstavijo na pogovorih na zunanjem poslovanju (enkrat mesečno, vsakokrat v drugem kraju).

Pozornost so namenili problemom zaposlovanja preko kadrovskih agencij. Ob dejstvu, da se delavce zaposluje preko agencij predvsem zaradi potrebe delodajalcev po hitri odzivnosti na gospodarska in tržna gibanja in posledično nujne fleksibilnosti, pa ne smemo spregledati problemov tovrstnega zaposlovanja. Varuhinja je opozorila na nedopustno zaposlovanje le v nočnih izmenah, večinoma le za določen čas ter na dejstvo, da so agencijski delavci slabše plačani od redno zaposlenih. Ob uradno registriranih agencijah pa delo ponujajo tudi gospodarske službe, ki zaposlujejo tudi delavce iz tujine, le z namenom, da jih naprej »posojajo« drugim delodajalcem.

Varuhinjo je zanimalo, ali zavodi za zaposlovanje napotijo iskalce zaposlitve tudi k delodajalcem, ki so nedvoumno kršili zakonodajo, imajo blokirane bančne račune in so že prevarali delavce, tudi z veriženjem podjetij, in tako zameglili svoje obveznosti in odgovornosti do delavcev. Direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek je namreč pojasnila, da Varuh dobiva pobude razočaranih iskalcev dela, z zatrjevanjem, da jih je k neustreznemu delodajalcu napotil prav zavod. Direktorica Mavricija Batič je pojasnila, da imajo nabor informacij o posameznih delodajalcih, tudi od Inšpektorata za delo RS in Finančne uprave RS, kmalu pa bodo imeli tudi podatke o blokiranih računih. K takšnim delodajalcem, je zatrdila, ne napotijo iskalcev dela. Svetovalec Varuha Jan Irgel pa je izpostavil nujnost preglednih in transparentnih podatkov o delodajalcih, dosegljivih na spletu, kjer največ iskalcev zaposlitve išče ustrezne informacije, ki so sedaj razpršene in njihova verodostojnost ni vedno preverljiva.

Obravnavali so tudi konkretne primere, pri katerih je Varuh ugotovil nepravilnosti ali kršitve zagotovljenih pravic. V enem od primerov je bila oseba, po ugotovljeni napaki znotraj zavoda za zaposlovanje, pozvana k vračilu finančnih sredstev. Varuh meni, da je nepravična ureditev, ko morajo posamezniki, če za to niso nič krivi, vrniti neupravičeno prejeta sredstva zaradi krivde javnega uslužbenca. Predvsem pa mora državni organ ugotoviti vzrok takšne napake, napako odpraviti in sprejeti ukrepe, da do tovrstnih napak v prihodnje ne bo več prihajalo.

Namestnica dr. Kornelija Marzel je predstavila problem nepravične izgube denarnega nadomestila v nekaterih primerih. Varuh vztraja pri predlogu, po katerem naj posameznik ne bi izgubil pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti zato, ker v 30 dneh od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni vložil tožbe o njeni nezakonitosti, če je za kršitev oziroma za nezakonitost odpovedi o zaposlitvi izvedel šele pozneje.

Direktorica Mavricija Batič je pojasnila, da veliko pozornosti namenjajo kakovostnim oblikam dodatnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na zavodu, da bi lahko kompetentno svetovali vsakemu iskalcu zaposlitve in z njim kar se da dobro in prijazno komunicirali. Dobro sodelujejo z ustreznimi državnimi organi, centri za socialno delo, upravnimi enotami, inšpekcijskimi službami in finančnimi upravami. Opravili so tudi evalvacijo nekaterih programov aktivne politike zaposlovanja in rezultati so pozitivni.

Poleg varuhinje so gostje sprejeli še dr. Kornelija Marzel, namestnica varuhinje, Martina Ocepek, direktorica strokovne službe ter svetovalci Varuha Petra Komel, Jan Irgel in Liana Kalčina.
 
Zavod Republike Slovenije so zastopale še Greta Betka Garbo Škerbinc, namestnica generalne direktorice, Barbara Vrtačnik, vodja področja zaposlovanja, Damjana Košir, direktorica področja zaposlovanja in Jožica Rutar Brozina, strokovna delavka na področju pravne službe.

Natisni: