Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Poziv varuhinje po 1. maju – mednarodnem prazniku dela

Minil je še en 1. maj, mednarodni praznik delavstva. V svetu ta dan obeležujemo v spomin na delavske boje, ki so potekali leta 1866 v Chicagu. Kongres druge internacionale v Parizu je že  leta 1890 razglasili prvi maj za dan dela in mednarodne delavske solidarnosti. Pri nas je bil kot državni praznik uzakonjen leta 1948.

Praznik velja za simbol mednarodne solidarnosti vseh delavcev. Postavitev mlajev pomeni prispodobo svobode in delavskih pravic, kresovanja pa predstavljajo priložnosti za druženje ter poudarjanje pomena dela za dostojanstvo vsakega posameznika.

Ob prazniku smo tudi letos poslušali svečane nagovore mnogih oblastnikov. Vsi so naglašali pomen dela kot vrednote za človeka, njegovo dostojanstvo, za družbeno enakost in za razvoj družbe kot celote.

Kot varuhinja človekovih pravic ob tem dodajam poziv vsem odgovornim v državi, da je nujno od besed preiti k dejanjem. Stanje na področju delavskih pravic je kritično.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) vsako leto na področju delovnopravnih zadev obravnava precej pobud. Izvajanje inšpekcijskih postopkov ter drugih oblik nadzora nad delodajalci, neplačevanje plač in prispevkov za socialno varnost, izvajanje pripravništva, prekarnost zaposlovanja, napotitev na delo v tujino, nasilje na delovnem mestu (trpinčenje, mobbing, šikaniranje, neplačilo nadur, neustrezni delovni pogoji ter drugo), so tista vprašanja, ki nas že leta najbolj zaposlujejo. Na področju delavcev v državnih organih pa izpostavljamo zlasti stanje v Slovenski vojski in v slovenskem zaporskem sistemu.

Ključna priporočila Varuha, da mora Vlada RS:

  • s svojo politiko, konkretnimi ukrepi, metodami in aktivnostmi omogočati uresničevanje pravice do dela vsakega posameznika, in sicer za doseganje vsestranskega družbenega razvoja in polne zaposlenosti, kar pomeni istočasno jamstvo uresničevanja drugih človekovih pravic,
  • sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili pregleden, učinkovit in hiter sistem nadzora nad plačevanjem plač, tako v neto zneskih kot vseh odteglajev,
  • omogočiti delovanje le tistim poslovnim subjektom, ki so ustrezni delodajalci in podjetniki,
  • sistemsko urediti področje čezmejnega izvajanja storitev,
  • skupaj s prenavljanjem delovnopravne zakonodaje ustrezno kadrovsko in strokovno okrepiti vse inšpekcijske službe

so preslišana in nerešena, kljub Varuhovemu vztrajnemu ponavljanju.

Brez navedenih ukrepov, ki bodo zaposlene in brezposelne zaščitili, ni možno govoriti onjihovem dostojanstvu, kot pravici izrecno določeni tako v naših predpisih kot mednarodnih dokumentih. Pod vprašajem je družbena enakost ter temeljno ustavno načelo, da je Slovenija pravna in socialna država.

Združimo moči vsi odgovorni, da se bo položaj delavstva dejansko izboljšal.


Vlasta Nussdorfer
varuhinja človekovih pravic

 

 

Natisni: