Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnica na skupni seji odbora za obrambo in komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti


Namestnica varuhinje človekovih pravic mag. Kornelija Marzel se je s strokovno sodelavko Varuha Nevo Šturm v petek, 26. 2. 2016, v državnem zboru udeležila skupne seje odbora za obrambo in komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti. Udeleženci seje so razpravljali o kršitvah človekovih pravic pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske.

Namestnica Marzelova je izpostavila, da je Varuh seznanjen s problematiko, saj so se o njej pravzaprav o vseh točkah pogovarjali že na več srečanjih s pristojnimi organi.

Tako je Varuh o morebitni zlorabi aktov vodenja in poveljevanja za odločanje o pravicah iz delovnega razmerja, o predčasnem starostnem upokojevanju vojaški oseb, o pravicah do kolektivnega zastopanja in sklepanja koletivnih pogodb, o odpuščanju bolnih in poškodovanih pripadnikov Slovenske vojske, problematiki plačevanja dodatkov za stalno pripravljenostjo, sklepanju pogodb za določen čas in starostni omejitvi 45 let, mobbingu, šikaniranju ter nizkih plačah seznanjal pristojne na vseh srečanjih varuhinje z ministricami in ministri za obrambo ter načelniki generalštaba SV.

Varuhinja Vlasta Nussdorfer je o tem govorila tudi na srečanju z načelnikom Generalštaba SV Dobranom Božičem, ki je bilo 10. 4. 2014 na sedežu Varuha, z ministrom za obrambo Jankom Vebrom 26. 11. 2014 in z ministrico Andrejo Katič ter načelnikom Generalštaba SV dr. Andrejem Ostermanom 3. 11. 2015.

O aktih vodenja in poveljevanja, glede katerih Sindikat vojakov Slovenije varuhinji predlaga vložitev zahteve za oceno ustavnost Zakona o obrambi in Zakona o službi v Slovenski vojski, pa se je Varuh prav tako pogovarjal že z vsemi omenjenimi, posebej tudi s Sindikatom vojakov Slovenije (sindikati) na sedežu varuha 4. 3. 2014.

Konkretno pobudo sindikata je Varuh prejel 27. 7. 2015, telefonski pogovor s pobudnikom je bil opravljen 6. 8. 2015, nakar je bila 18. 8. 2015 pobuda še dopolnjena. Varuh je 2. 9. 2015 pobudniku poslal delni odgovor, v katerem ga je seznanil, da bo v zvezi z morebitno vložitvijo zahteve za oceno ustavnosti spornih zakonov povabljen na razgovor k varuhinji ter da o zahtevi vedno odloča kolegij varuhinje.

Predstavniki sindikata vojakov Slovenije so se 26. 2. 2016 na sedežu Varuha srečali z varuhinjo in njenimi sodelavci. O tem in še o ostalih aktualnih temah pripadnikov in pripadnic SV se bo varuhinja 14. 3. 2016 pogovarjala še z ministrico za obrambo Andrejo Katič in načelnikom generalštaba SV dr. Andrejem Ostermanom. Potem se bo kolegij varuhinje glede na vse ugotovljeno odločil o morebitni vložitvi zahteve za oceno ustavnosti Zakona o obrambi in Zakona o službi v Slovenski vojski.

Natisni: