Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Tokrat v Celju v ospredju socialne stiske

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je skupaj z namestnico mag. Kornelijo Marzel in svetovalkama pri Varuhu Zlato Debevec in Andrejo Srebotnik v sredo, 14. 10. 2015, poslovala v Celju.

Pogovarjale so se s 15 pobudniki, z delovanjem občine pa sta varuhinjo s sodelavkami seznanili podžupanja mag. Darja Turk in direktorica občinske uprave Tina Kramer. Ugotovitve je varuhinja predstavila na krajši novinarski konferenci.

Zvočni posnetek celotne novinarske konference (MP3)

Varuhinja je povedala, da tokrat pobudniki nad delom občine niso imeli nobenih pripomb, ni bilo niti pobud povezanih s sodnimi postopki, srečali pa smo se z obilo primeri osebnih stisk zaradi slabega socialnega položaja posameznikov, ki so tudi posledica številnih stečajev podjetij v regiji. V luči svetovnega dneva revščine, ki ga obeležujemo v soboto, 17. 10. 2015, so takšne stiske tudi v Celju še posebej bile v oči, je povedala. Ljudi boli neprimerno ravnanje uslužbencev različnih organov in ustanov. Zdi se jim, da v svojih stiskah ostajajo tudi brez dostojanstva, saj postanejo njihovi problemi razgaljeni tudi drugim, ki na primer pred bančnimi okenci stojijo za njimi.

Deložacije stiske ljudi poglabljajo, odpis dolgov revnim pa ne poteka, kot bi bilo smiselno. Ocenila je tudi, da je sprejem prvega vala beguncev v Celju bil sicer izpeljan v redu, morda pa bi bilo smiselno oceniti, ali je namestitev beguncev v prostorih srednje šole tudi za v prihodnje prava. Znova je pozitivno ocenila tudi delovanje javne kuhinje v osnovni šoli.  

Varuhinjo je pozitivno ocenila še prizadevanja občine pri skrbi za ranljive skupne, še posebej financiranje strokovnjakov za pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Dejala pa je, da ostajajo odprta okoljska vprašanja, ki jih je treba rešiti, in še enkrat poudarila, da mora biti zdravje ljudi pred kapitalom.

Iz primerov znova izhaja, kako je ljudem na robu težko priti do brezplačne pravne pomoči, je povedala. Opozorila je še na revščino starejših samskih žensk in na nedosegljivost različnih storitev, kot so terapije, s čimer je zdravje revnih še bolj ogroženo. Varuhinja ugotavlja, da je čas krize priložnost za izkoriščevalce, saj ljudi v strahu pred prihodnostjo hromi strah in ne stopajo na pot uveljavljanja svojih pravic.

Tudi namestnica varuhinje mag. Marzel je poudarila, da je revščina hudo teptanje človekovega dostojanstva. Ugotavljamo anomalije pri delovanju Zavoda za zaposlovanje, na kar opozarjamo tudi v poročilu, in terjamo analizo aktivnih politik zaposlovanja, je dejala.

Opozorila je, da morajo javni uslužbenci pri svojem delu ravnati skladno z načelom dobrega upravljanja in biti najmanj prijazni do ljudi v stiski. Dejala je še, da je Varuh oblikoval priporočilo, naj vlada preveri učinkovitost sistema socialnih transferjev.

Opozorila je na predolge čakalne vrste in predolge upravne postopke, čeprav so pravne podlage v ZUP-u za  učinkovitejše ukrepanje organov. Opozorila je še, da mora biti uprava pri delovanju pozorna, ali imajo vse ciljne skupine dostopnost do sodobnih tehnologij, in da pri z razpisi ali vlogami preko spletnih strani ne diskriminirajo določenih skupin, na primer starejših. 

Na novinarsko vprašanje, kako ocenjuje napovedi nekaterih občin, da bodo z nižjimi povprečninami primorane skrhati proračun socialnim programom, je varuhinja dejala, da državo opozarjamo, da mora vstopiti tam, kjer občine ne zmorejo.
Natisni: