Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja s sodelavci poslovala v Radečah

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalki pri Varuhu Mojca Valjavec in Neva Šturm so v sredo, 5. 8. 2015, poslovali zunaj sedeža institucije Varuha, v Radečah. Srečali so se z desetimi prijavljenimi občani, ki so se na osnovi obvestila v medijih prijavili za pogovor, ker so ocenili, da jim lahko Varuh človekovih pravic RS pomaga pri uresničevanju njihovih pravic.

Zvočni posnetek novinarske konference (MP3)

Varuhinja je ob zaključku poslovanja na krajši novinarski konferenci strnila  ugotovitve v nekaj poudarkov. Dejala je, da je Varuh prvič v dvajsetih letih posloval v Radečah. Do sedaj je poslovanja izvajal pretežno v večjih krajih po posameznih regijah, od letošnjega leta pa skuša poslovanje pripeljati tudi v kraje, ki so manjši in odročnejši, z namenom še bolj približati institucijo Varuha ljudem, ki ne (z)morejo priti v Ljubljano, se seznaniti z delovanjem lokalnih oblasti in dobiti sliko o težavah prebivalcev krajev stran od večjih mestnih središč. Letos je to že osmo poslovanje.

Varuhinjo je presenetilo večje število pobudnikov, vendar so na pogovor prišli ljudje tudi iz drugih krajev. Predstavili so svoje osebne zgodbe in stiske, ki so povezane z ločitvijo partnerjev. Največkrat so to vprašanja zaupanja otrok v varstvo in vzgojo ter omogočanje stikov otrok z roditeljema. Druga pomembna skupina problemov je povezana z izgubo zaposlitve. Ljudje se znajdejo pred mnogimi problemi, povezanimi z vprašanji, kako dobiti službo. Včasih bi najraje zamolčali stopnjo izobrazbe, da bi le lahko dobili kakršnokoli zaposlitev. Z majhnimi dohodki ali le socialnimi pomočmi so soočeni z velikimi problemi preživljanja družine. Sprašujejo se, kako obdržati premoženje v primerih prejemanja socialne pomoči. Eden od pobudnikov je dobil informativni izračun za plačilo davka na nepremičnine in plačevati bi moral davek, kljub temu, da nepremičnine ne more uporabljati, saj so na njej naseljeni Romi. Menil je, da so mu kršene pravice do lastnine, ker je ne more polno uživati.


Varuhinja je izrazila zadovoljstvo, da se v občini vendarle brezposelnost znižuje zaradi odpiranja novih delovnih mest. Tudi deložacij ni, s čimer se sicer srečujejo v večini slovenskih občin. Problem pa vendarle obstaja v dostopnosti področja zaradi slabših cestnih povezav in tako je morda razvoj občine počasnejši.  


Namestnik varuhinje Tone Dolčič je predstavil nekatere probleme, ki so jih predstavili pobudniki, s katerimi sta s sodelavko imela pogovore. Pritožili so se nad delom direktorice enega od centrov za socialno delo, kar bo Varuh preveril in ustrezno ukrepal.  Posebej so omenjali odnos delavcev zavoda za zaposlovanje in njihovega včasih celo arogantnega in nesramnega odnosa do uporabnikov njihovih storitev. Pobudnik je opozoril, da jim zavod s takšnim odnosom krši pravico do dostojanstva in človeka vredne obravnave. Ena od pobudnic pa je opozorila na dolgotrajnost postopkov pred sodiščem, saj že dvajset let postopek ni končan. Poleg drugih nasvetov, so ji omenili tudi možnost obravnave njenega primera na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Opozarjali so tudi na napake pri delu odvetnikov.


Župan Radeč Tomaž Režun je poudaril, da skušajo v občini delovati tako, da so dostopni ljudem, odprti za njihove pobude ter prisluhnejo potrebam ljudi. Zavedajo se, da imajo še veliko dela, da bodo ugodili pričakovanjem in potrebam ljudi, vendar delo opravljajo z veseljem in upajo tudi v zadovoljstvo ljudi. Obiska varuhinje v njihovi občini so se razveselili, zlasti njenega prizadevanja približati se ljudem in jim prisluhniti ter pomagati v primerih kršenja njihovih pravic.
 

 

 

Natisni: