Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Stališče do odvzema prostosti oziroma omejitve svobode gibanja v posebnih socialno varstvenih zavodih

Pri Varuhu človekovih pravic smo 13. 3. 2020 obravnavali vprašanje enega izmed posebnih socialno varstvenih zavodov, ki se je na nas obrnil glede načrtovanih poostrenih ukrepov pri preprečevanju širjenja koronavirusa.

V odgovoru smo poudarili, da je nedvomno ustrezno ukrepanje v teh kriznih časih odgovorna naloga in obveza tudi izvajalcev socialnovarstvenih storitev. Upoštevati pa je treba, da je odvzem prostosti oziroma omejitev svobode gibanja možna le pod pogoji, ki jih določa zakon. Eden izmed njih je tudi Zakon o nalezljivih bolezni, ki predvideva tudi nekatere omejevalne ukrepe za preprečitev nalezljivih bolezni. Zato smo predlagali, da zavod o morebitnih ukrepih v ta namen posvetuje predvsem z Nacionalnim inštitutom Republike Slovenije za javno zdravje (NIJZ) in resornim ministrstvom, predvsem pa, da skrbno sledi sprejetim ukrepom na tem področju. Dodali smo, da je ob omejevanju stikov oseb (ki jim je odvzeta prostost oziroma kakorkoli omejeno gibanje) z zunanjim svetom, treba nujno poskrbeti tudi za ublažitev stisk, ki se lahko pojavijo zaradi teh omejitev.

Ob tem smo spomnili tudi, da sicer Usmeritve za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že podrobneje urejajo koncept osebnega spremljanja, to je dela brez oviranja svobode gibanja oseb z demenco.

Natisni:

Sorodne novice

- Socialna varnost
30.03.2020

Pri Varuhu človekovih pravic poudarjamo, da v pripravo t. i. »protikoronskega zakona« nismo bili vključeni, niti nismo imeli možnosti posredovanja...

Več
- Otroci in mladina
27.03.2020

V času, ko v Sloveniji zaradi koronavirusa poteka izobraževanje na daljavo, pri Varuhu človekovih pravic opozarjamo, da vsi učenci še zdaleč nimajo...

Več
- Varuh človekovih pravic
26.03.2020

Spoštovane in spoštovani,

koronavirusna bolezen 19 nas ne bo porazila, gotovo pa je, da nas bo preobrazila v še bolj sočutne ljudi, ki tudi takrat,...

Več
- Invalidi in osebe s posebnimi potrebami
19.03.2020

Boštjan Jerko je v slovenskem znakovnem jeziku pripravil navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v primeru okužbe z novim...

Več
- Osebe s težavami v duševnem zdravju
16.03.2020


Varuh človekovih pravic je 16. 3. 2020 prejel dopis enega izmed domov starejših, ki se je nanašal na problematiko izvajanja narokov v pridržalnih...

Več
- Prepoved diskriminacije
06.03.2020

Pri Varuhu človekovih pravic se zavedamo, da situacije, kot je denimo izbruh koronavirusa, vzbujajo med ljudmi nelagodje in strah. To lahko privede do...

Več