Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja ravnateljem o odnosih med šolo, starši in otroki za uresničevanje človekovih pravic


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je danes, 20. 4 2015, v Radencih predavala ravnateljem srednjih šol, ki so se zbrali na XIX. srečanju Društva Ravnatelj. Govorila je o spoštovanju pravic v odnosu med šolo, starši in otroki.

Opozorila je, da mladi preživijo v šoli znaten del svojega otroštva in mladosti, zato je pomembno vzdušje, ki vlada v šoli, kot tudi odnosi med učitelji, dijaki in starši.

Ocenila je, da bi morali biti vsi, ki vstopajo v šolski sistem, opremljeni s poznavanjem pravic, dolžnosti in odgovornosti, predvsem pa bi morali biti bolj pripravljeni na sodelovanje ter usklajevanje vrednot. Varuhinja meni, da je usklajevanje vrednot mogoče le po mirni poti, ob zadostnem spoštovanju, zaupanju in osebni kulturi vseh udeležencev. Pravila in postopki, ki veljajo v šoli, morajo biti jasno oblikovani, nedvoumni in zapisani, je še dodala.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) najpogosteje obravnava pritožbe v zvezi s kršitvami:

  • pravice do dostojanstva ,
  • pravice do izobraževanja,
  • pravice do zasebnosti,
  • pravice do nenasilja (do varnosti in telesne nedotakljivosti).

Posledice kršenja pravic:

  • nastane škoda posamezniku,
  • nastane škoda instituciji.

Varuhinja je opozorila, da je pomembno takojšnje prenehanje s kršitvijo določene pravice. Najpomembnejši nalogi šole na področju uresničevanja pravic sta predvidevanje in preprečevanje.

Za spoštovanje pravic je odgovorna država, šola, posamezni strokovni delavec oziroma drugi zaposleni na šoli, dijaki in starši. Da do kršitev ne bi prihajalo, je nujno tudi preventivno delo na šoli. Nujno je deliti skupne vrednote in filozofijo šole, se seznanjati s človekovimi pravicami s poudarkom na odgovornostih in dolžnostih, dosledno spoštovati pravila za vse, imeti ničelno toleranco do vseh oblik nasilja, odprto medsebojno komunicirati ter komunicirati z dijaki in s starši, je še dejala varuhinja in povedano ilustrirala z zgodbo o goseh.


Natisni: