Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina na obisku v občini Kočevje

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci v torek, 28. 1. 2020, obiskal Kočevje. Svetina se je najprej srečal z županom dr. Vladimirjem Prebiličem, ki ga je seznanil s socialno situacijo v Kočevju. Govorila sta tudi o položaju romske skupnosti. Varuh Svetina si je nato ogledal še dve romski naselji v Mestnem logu in Gričku pri Željnah.


O problematiki sožitja med romskim in večinskim prebivalstvom ter o (ne)uspešnem vključevanju pripadnikov romske skupnosti v slovensko družbo Varuh človekovih pravic RS (Varuh) poroča že vrsto let, tudi v svojih letnih in posebnih poročilih.  

»Pravna in komunalna neurejenost romskih naselij ogrožata uresničevanje človekovih in posebnih pravic romske skupnosti oziroma njenih pripadnikov. Prav tako pa ogroža uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin preostalega prebivalstva, ki tam živi. Tako, da se lahko oboji upravičeno čutijo prizadete v svojem dostojanstvu, osebnostnih pravicah, lastninski pravici, enakosti pred zakonom in navsezadnje tudi v zaupanju v pravno državo«, je povedal varuh Peter Svetina. Župan je varuhu izpostavil še, da večina romskih otrok na Kočevskem, kljub temu, da je v šoli dovolj prostora, ne obiskuje šolskega pouka. Gre za očitno kršitev Konvencije o otrokovih pravicah je dejal Svetina. »To je odgovornost romskih staršev, to ni naloga lokalne skupnosti, romskega prebivalstva ampak staršev, da njihovi otroci obiskujejo pouk. To določa Konvencija in to predpisuje slovenska zakonodaja«, je jasen varuh in ob tem poziva vse socialne službe in represivne organe, da v takih primerih ukrepajo.  Občina pogreša sistemske ukrepe, ki bi jih morala opredeliti, pa tudi financirati država. Denimo na področju zaposlovanja Romov. Od ministrstva za okolje in prostor župan pričakuje več posluha. To ministrstvo namreč bdi nad spremembami prostorskih načrtov, ki lokalnim skupnostim onemogočajo hitrejše reševanje stanovanjske problematike oziroma legalizacijo romskih naselij.Varuh je zagotovil, da bo v okviru svojih pristojnosti spodbudil odgovorne na državni ravni, da prisluhnejo težavam lokalne skupnosti in da bo intenzivno vplival na organe odločanja, ki zdaj ne kažejo razumevanja in zavirajo določene ukrepe.

Natisni: