Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh z drugimi predstavniki samostojnih in neodvisnih državnih organov na srečanju pri predsedniku Državnega sveta RS

Varuh na srečanju pri predsedniku DS-a

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v petek, 7. 4. 2023, udeležil srečanja pri predsedniku Državnega sveta RS Marku Lotriču. Gostitelj je na srečanje povabil tudi predsednika Ustavnega sodišča prof. dr. Mateja Accetta, predsednico Računskega sodišča Jano Ahčin, informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije dr. Roberta Šumija. Na srečanju je sodelovala tudi sekretarka Državnega sveta RS mag. Monika Kirbiš Rojs. 

Udeleženci srečanja so uvodoma naslovili uresničitev odločitve Ustavnega sodišča z dne 10. 12. 2020, pomen samostojnih in neodvisnih državnih institucij za delovanje demokratične države in družbe ter udeležbo predstavnikov organov na državnih proslavah.  V drugem delu srečanja so predstavniki samostojnih in neodvisnih državnih organov v odsotnosti predsednika Ustavnega sodišča prof. dr. Mateja Accetta finančno avtonomijo organov podrobneje naslovili.  

Ustavno sodišče RS je na zahtevo Državnega sveta RS razsojalo o finančni avtonomiji štirih neodvisnih državnih institucij t. i. ustavnih kategorij (Državnega sveta, Ustavnega sodišča, Varuha človekovih pravic in Računskega sodišča), ki velja tudi za Državni zbor, ne pa za vse organe, ki so neodvisni po zakonu (izvzeti tako ostajajo Komisija za preprečevanje korupcije, Informacijski pooblaščenec, Zagovornik načela enakosti, Fiskalni svet in Državna revizijska komisija).  

Strinjali so se, da gre predlog Zakona o javnih financah, ki ga je Vlada RS sprejela 23. marca 2023, v pravo smer, predlagajo pa, da se v nabor upravičencev uvrsti vse državne organe, ki so samostojni in neodvisni po zakonu. Dodatno težavo financiranja opravljanja nalog nekaterim organom predstavljajo zakoni, ki jih sprejme DZ RS in so ob sprejetju opredeljeni kot zakoni, ki nimajo finančnih posledic, organom pa nalagajo nove naloge.  

Zbrani so spregovorili tudi o osnutku besedila Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (funkcionarji), ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Strinjali so se, da so v plačnih razmerjih tako v javnem sektorju na splošno kot med funkcionarji velike anomalije, ki kličejo po odpravi.  

Natisni: