Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob svetovnem dnevu družin: "Skrb za odpravo posledic epidemije bo za blagostanje družin bistvena."

Družine se v času epidemije koronavirusne bolezni soočajo z različnimi izzivi, ki so jih prinesli ukrepi za zajezitev epidemije. Šolanje na domu je mnoge otroke in njihove starše postavilo v težak položaj, posebej so se pokazale tudi razlike v socialnem položaju družin. Mnogi starši so zaradi epidemije pristali na čakanju ali ostali brez služb, zaradi najrazličnejših stisk pa se je povečalo tudi nasilje v družinah.

»Ukrepanje države za odpravo posledic, ki so jih povzročili sicer nujni ukrepi za varstvo zdravja prebivalstva je zato ključno,« ob svetovnem dnevu družin, ki ga obeležujemo 15. maja, poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina. Ob tem pričakuje, da se bodo aktivnosti usmerjale v učinkovito uresničevanje v 53. členu ustavno določene dolžnosti države, da varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.

Kot še ocenjuje varuh, se izzivi kažejo na mnogih področjih, ki zadevajo blagostanje družin - tako na področju zaposlovanja, kot tudi šolstva in zdravstva, poskrbeti je treba za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter omogočiti tudi staršem, da lahko poskrbijo za svoje. »Pri odpravi posledic ukrepov za zajezitev epidemije je smiselno slediti smernicam Združenih narodov za družbeno pravičen prehod k trajnostnemu razvoju družbe in upoštevati tudi potenciale, ki jih za usklajevanje zahtev družinskega življenja prinašajo digitalne tehnologije. Ne sme pa se pozabiti na pomembno vlogo osebnega stika pri premagovanju stisk posameznikov in družin, zato je delovanje različnih organov in služb skladno z načelom dobrega upravljanja tu temeljno,« še poudarja varuh Peter Svetina.

Natisni: