Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na poslovanju v občini Podvelka z osmimi pobudniki

Varuhinja človekovih pravic in svetovalec Varuha Jan Irgel sta se v sredo, 4. 4. 2018, v prostorih občine Podvelka pogovorila z osmimi ljudmi, ki so ocenili, da jim lahko Varuh človekovih pravic pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic in so se prijavili na pogovor. Šlo je za izrazito osebne zgodbe.

Seznanila sta se na primer s primerom, ki je bil povezan s pogoji za upokojitev in izplačilom denarja za priboljšek k pokojnini s strani zavarovalnice. Govorila sta z gospo, ki si prizadeva za nego in nadomestilo za izgubljeni dohodek za nego otroka s posebnimi potrebami, pa z gospo, ki jo je zanimalo, kako lahko prejema pokojnino po pokojnem možu. Govorila sta še s pobudniki v zvezi s spornim odlokom o kategorizaciji cest in možnostih volitev tujih državljanov na ozemlju Slovenije, pa tudi drugimi temami.

Varuhinja se je o uresničevanju pravic občanov pogovorila tudi z županom Antonom Kovšetom. Povedal ji je, da se v občini Podvelka prebivalci starajo, mladi pa odhajajo, ker ni delovnih mest. Včasih je podjetje Marles zaposlovalo 200 ljudi, podjetje Lesna pa 100. Po velikosti je občina Podvelka velika kot občina Dravograd, vendar so bivališča razpršena, zato je dostopnost do občanov otežena.

S sosednjimi občinami dobro sodelujejo, trenutno pri projektu izgradnje vodovoda. Imajo dovolj vrtcev, vendar premalo otrok, razliko krije občina. Tudi za šolanje otrok je poskrbljeno v  matični šoli Brezno in podružnični šoli Kapla. Občina precej sredstev nameni tudi prevozom šolarjev, nekaj sredstev pa namenjajo tudi spremljevalcu za otroka s posebnimi potrebami. Dobro sodelujejo s centrom za socialno delo in sproti rešujejo socialne stiske ljudi, če se te pojavijo.

Tudi za starejše je poskrbljeno v domovih, najbližji je v Radljah ob Dravi. Na področju zdravstva ne čutijo težav, tudi oddaljenost ljudi do zdravstvene oskrbe ni problematična. Srečevali so se s posledicami naravnih ujm, ki so proračun občine zajetno oklestile. Tudi ta župan pogreša sogovornika na državni ravni, ocenjuje pa še, da bi moral biti mandat županov daljši, da bi lahko res uresničili zastavljene ideje in cilje.

Natisni: