Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnica varuhinje v Kopru o brezdomstvu


Namestnica varuhinje človekovih pravic mag. Kornelija Marzel se je v četrtek, 26. 11. 2015, v Kopru udeležila okrogle mize z naslovom Brezdomstvo na sceni. Organizirali so jo Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Koper in Društvo za pomoč odvisnim in njihovim družinam SVIT Koper.

Namestnica varuhinje je izpostavila, da se je struktura brezdomstva bistveno spremenila v zadnjih letih, ne moremo več govoriti o samskih brezdomnih moških, pač pa o celih družinah. V težkih situacijah so tudi mladi.
Varuh opaža, da je čedalje več deložacij. Občine še vedno niso sposobne zagotavljati ustreznega števila bivalnih enot. Varuh zato že vrsto let opozarja, da mora država nujno sprejeti stanovanjsko politiko.

Izpostavila je tudi problematiko prijave prebivališča brezdomnih oseb. Zaradi izgube stanovanja posamezniki izgubijo prebivališče, niso evidentirani v nobene evidence, izgubijo s tem povezane pravice, kot so pravica do denarne socialne pomoči, zdravstvenega zavarovanja in druge. Nujna je sprememba zakona o prijavi prebivališča, je še opozorila. Varuh ugotavlja tudi, da je socialna izključenost brezdomnih oseb ogromna.

Na okrogli mizi so poleg predstavnikov organizatorjev, namestnice Marzelove, sodelovali tudi predstavniki Zavetišča za brezdomne osebe z  individualno  obravnavo Koper, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ter brezdomne osebe. Sogovorniki so se strinjali, da je pojav brezdomstva zelo razsežen. Obstajajo različne evidence o tem, saj brezdomstvo ni jasno definirano.  Nujno je opredeliti brezdomstvo, sprejeti ustrezne strategije, ozavestiti javnosti o tem pojavu ter seznanjati brezdomne osebe o možnostih in poteh, ki jih imajo na voljo.

Sodelovanje vseh pristojnih državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter društev in organizacij, ki se ukvarjajo z brezdomstvom je nujno. V iskanju ustreznih rešitev pa je treba vključiti tudi brezdomce, so se strinjali sogovorniki, ki bodo v naslednjih dneh pripravili zaključke okrogle mize in jih javno objavili.

Natisni: