Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh opravil testno merjenje temperatur zraka

Varuh človekovih pravic RS je zaradi vročine v teh dneh opravil meritve temperatur zraka v nekaterih izbranih institucijah, predvsem tistih, kjer so ranljive osebe ali osebe, ki jim je gibanje zaradi zdravstvenega stanja ali drugih razlogov omejeno. Varuh z ogledi in meritvami preverja, ali se spoštuje dostojanstvo oseb z omejenimi možnostmi gibanja, ali se skladno z ustavo in mednarodnimi akti uresničujejo njihove pravice in tudi pravice zaposlenih. Z izsledki meritev seznani pristojna ministrstva in priporoča sprejetje primernih ukrepov za zagotavljanje dostojnih pogojev bivanja.

Poleti 2013 je Varuh ugotavljal, da se stanje v štirih letih spremljanja temperatur v bolnišnicah, prostorih, kjer so nameščene osebe z odvzeto prostostjo, domovih starejših občanov in policijskih postajah ni bistveno spremenilo in da so te v nekaterih primerih izrazito neugodne. Varuh je takrat ugotovitve posredoval vodstvom obiskanih institucij in ministrstvom ter jih pozval, da po potrebi sprejmejo dodatne ukrepe za odpravo ugotovljenih nesprejemljivih bivanjskih pogojev oskrbovancev, bolnikov in zaprtih oseb ter tudi delovnih pogojev delavcev v javnih institucijah.

Na Varuhov poziv sta se s poročili odzvali ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDSZEM) in ministrstvo za zdravje (MZ). Varuh je tako jeseni 2013 ugotavljal, da so pristojni organi resno preučili podatke in opozorila ter se aktivno vključili v razreševanje problematike.

Na področju zavodov za prestajanje kazni zapora, pa je varuh v letnem poročilu za leto 2014 (stran 86-87) ugotavljal, da je bil za ureditev neugodnih razmer zaradi visokih poletnih temperatur v teh zavodih storjen le majhen napredek. Zato je s priporočilom (enako priporočilo (št. 28) je Varuh Vladi posredoval že v letnem poročilu za leto 2013) znova pozval Vlado Republike Slovenije, da med svojimi prioritetami, v prihodnosti načrtuje celostno reševanje izpostavljenega problema, zlasti z obnovo starih zgradb in zadostnimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje. Obravnava letnega poročila Varuha za leto 2014 je predvidena v drugi polovici leta 2015.

Varuh letos sicer ni prejel nobene pobude, v kateri bi prizadeti z zmanjšano ali odvzeto možnostjo gibanja zatrjevali, da jim je prevroče. Kljub temu smo se odločili opraviti zgolj nekaj testnih meritev za splošno sliko o stanju v teh institucijah. Podatki v večji meri niso primerljivi s podatki iz leta 2013, saj smo za obisk izbrali večinoma druge ustanove (ponovili smo meritve samo v enem delu urgence v ljubljanskem UKC in Porodnišnici), pa tudi meritve so bile opravljene ob drugačnem času oziroma v drugačnih pogojih.

Ugotavljamo, da glede višine letos izmerjenih temperatur ni nobenih posebnosti, da so ponekod načini ukrepanja prepuščeni angažiranosti in iznajdljivosti zaposlenih in oskrbovancev, da pa se načrtovani procesi v smeri izboljšanja razmer vendarle postopno uresničujejo. Varuh bo stanje temperatur spremljal še naprej in po potrebi ukrepal.

V nadaljevanju navajamo nekaj meritev za ilustracijo:


Porodnišnica Ljubljana
merjenje opravljeno 6. 7. 2015

 • zunanja temperatura (pred UKC) ob 14.10: 34,4; (vlažnost zraka: 41,3)
 • recepcija (ob 14.20): 31,0 (vlažnost zraka: 49,2)
 • otroški intenzivni oddelek (ob 14.50): 29,3 (vlažnost zraka: 52,5)
 • porodni blok (posredovana informacija merjenja ob 14.00 uri): 27,6
 • oddelek E za patološko nosečnost-soba (ob 14.55): 28,9 (vlažnost zraka: 56,5)
 • ambulanta na oddelku E (ob 14.57): 29,6 (vlažnost zraka: 52,00)
 • prednatalni dnevni center - 4. nadstropje (ob 15.00): 29,3 (vlažnost zraka: 52,9)
 • oddelek otročnic B - 2. nadstropje (ob 15.05): 29,0 (vlažnost zraka: 57)
 • oddelek otročnic A - hodnik (ob 15.10): 28,6 (vlažnost zraka: 54,7)


UKC Ljubljana - Oddelek nujne medicinske pomoči
merjenje opravljeno 6. 7. 2015

 • zunanja temperatura ob 15.40: 36,1 (vlažnost zraka: 32,4) 
 • čakalnica IPP - Internistična prva pomoč? (16.00): 27,8 (50,0)


Pediatrična klinika
merjenje opravljeno 6. 7. 2015

 • sprejem - pritličje (ob 16.15): 25,2
 • ambulanta za intervencijo (ob 16.17) 25,6
 • sprejemna urgentna ambulanta (ob 16.20): 26,7 (vlažnost zraka: 52,7) - oddelek ima dnevni hospital, pacienti so do 16. ure, v času meritev je oddelek bil prazen
 • služba za otroško psihiatrijo/bolniški oddelek - 5. nadstropje - sprejem (ob 16.25): 26,4 (vlažnost zraka: 56,8)
 • ordinacija - 5. nadstropje - posredovane informacije: med 24,6 in 25,8
 • bolniška soba 3 (prazna) (ob 16.35): 23,5 (vlažnost zraka: 60,0)
 • dnevni prostor - igralnica (ob 16.40): 26,7 (vlažnost zraka: 53,6)


Dom starejših občanov Ljubljana Vič, enota Bokalce
merjenje opravljeno 7. 7. 2015 med 11.30 in 12.45

 • na parkirišču v senci 31,3 (vlažnost zraka: 63)
 • pred Domom na višini 1,5 metra 31,9 (vlažnost zraka: 43), na soncu 40,1 (vlažnost zraka: 30)
 • v recepciji 30,1 (vlažnost zraka: 50)
 • pisarna namestnice namestnico direktorice za strokovno področje je bilo 29,2 (vlažnost zraka: 57,7)
 • varovani oddelek C v pritličju 25,9 (vlažnost zraka: 50), v sobi 26,2 (vlažnost zraka: 60)
 • drugi varovani oddelek 29,1 (vlažnost zraka: 60)
 • prvo nadstropje, oddelek brez klime – 28,2 (vlažnost zraka: 61)
 • prvo nadstropje, novi del, 27,8 (vlažnost zraka: 59)
 • soba, pritličje 27,6 (vlažnost zraka: 60)


Dom Janeza Krstnika Trnovo
merjenje opravljeno 7. 7. 2015 med 13.00 in 14.45

 • zunaj v senci 34,0 (vlažnost zraka: 40)
 • Prostori fizioterapije 29,1 (vlažnost zraka: 56),
 • recepcija 29,0 (vlažnost zraka: 58)
 • varovani oddelek, ena od sob 27,1 (vlažnost zraka: 59)
 • negovalni oddelek, ena od sob 27,3 (vlažnost zraka: 63),
 • negovalni oddelek, skupni prostori 27,2 (vlažnost zraka: 65)
 • mansarda, skupni prostori 27,8 (vlažnost zraka: 65)
 • soba v mansardi 27,8 (vlažnost zraka: 68)
 • jedilnica v pritličju 27,3 (vlažnost zraka: 61)

 


 

Natisni: