Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izjava varuha človekovih pravic ob 10. decembru - svetovnem dnevu človekovih pravic

Ob 10. decembru - svetovnem dnevu človekovih pravic je varuh človekovih pravic Ivan Bizjak v posebni izjavi zapisal, da ta dan letos zadnjič obeležujemo v stoletju, ki sta ga še posebej zaznamovali dve svetovni vojni ter z njima in različnimi totalitarizmi povezana človeka nevredna dejanja.

Prizadevanje za spoštovanje človekovih pravic je v drugi polovici tega stoletja res doživelo občuten razvoj, kljub temu pa ostaja pred nami še veliko izzivov. Sama razglasitev pravic namreč še ne pripelje do njihovega uresničevanja. Zato je poleg ustreznega okolja demokratične in pravne države in številnih mehanizmov, ki varujejo in zagotavljajo uresničevanje priznanih pravic, potrebna tudi osebna zavzetost in tenkočutnost odločujočih, ko gre za pravice posameznika. Posebno nosilci oblasti, ki upravljajo z uporabo državne moči v odnosu do šibkejšega - osebe, posameznika, se morajo ovesti, da je prizadevanje za spoštovanje in uresničevanje človekovih pravic nikoli končana naloga, je zapisal Bizjak.

Institucija varuha človekovih pravic je v Sloveniji stara pet let in je v tem času razrešila probleme številnih ljudi in jim pomagala, hkrati pa je z opozorili, predlogi in priporočili prispevala k izboljšanju položaja posameznika na mnogih področjih. Bizjak je še zapisal, da se mu zdi povsem upravičeno z zadovoljstvom poudariti te dosežke ter hkrati dodal, da čuti tudi dolžnost, da se zahvali vsem odgovornim, ki so s posebno zavzetostjo prispevali k odpravljanju pomanjkljivosti in k doslednejšemu spoštovanju človekovih pravic. Vendar zadovoljstvo ob tem majhnem jubileju žal ne more biti popolno, ugotavlja varuh človekovih pravic.

Po njegovi oceni je tudi res, da se v Sloveniji ne dogajajo grobe in sistematične kršitve najosnovnejših človekovih pravic, številni pa so problemi, ki smo jim, zlasti zaradi slabega delovanja države, priča pri uveljavljanju človekovih pravic. Osrednji problem, na katerega nas opozarjajo tudi iz tujine, še vedno predstavljajo veliki zaostanki v sodnih in upravnih postopkih ter s tem povezana neučinkovitost državnih organov. Upravičeno je pričakovanje, da bodo predstavniki vseh treh vej oblasti uspeli določili in izpeljali prednostne naloge v prid državljanom, saj se z obstoječim stanjem ne moremo in ne smemo sprijazniti.

Ivan Bizjak je v izjavi še zapisal, da je pomen in namen vsakoletnega obeleževanja dneva človekovih pravic predvsem v tem, da premislimo, ali pri vsakdanjem delu izpričujemo ustrezno zavezanost pomembnim vprašanjem pravic vsakega posameznika. Pri svojem delu bo še naprej posvečal posebno pozornost uresničevanju pravic najbolj občutljivih skupin.

Ob deseti obletnici Konvencije ZN o otrokovih pravicah, je Bizjak zlasti poudaril celovito uveljavljanje pravic teh najšibkejših soljudi. K temu nas zavezuje tudi pred kratkim ratificirana Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic. Varuh človekovih pravic je ob tem izrazil zadovoljstvo, ker so med številnimi pozitivnimi premiki, ki so jih vzpodbudili v času svojega delovanja v naši državi, ustanovili preživninski sklad, ki prav v teh dneh začenja svoje polno delovanje.

Če se v odnosu do otrok kaže predvsem odnos družbe do svoje prihodnosti, pa se v odnosu in skrbi za starejše ljudi zrcali zlasti njena kultura, poudarja Bizjak. Mednarodno leto starejših ljudi je zato predvsem priložnost in spodbuda, da ob doslednem upoštevanju človekovega dostojanstva starejšim omogočimo varnost in široke možnosti uresničevanja njihovih osebnih pričakovanj.

Ob tem je izpostavil tudi pomen spoštovanja človekovih pravic tudi drugih prikrajšanih, šibkejših in ogroženih med nami. Skrb za izboljšanje položaja invalidov, beguncev in drugih tujcev ter vseh, ki jih označuje ta ali ona drugačnost, naj se namesto v velikih besedah odraža predvsem v zavzetih dejanjih. Po Bizjakovi oceni pa k temu, da bodo besede postale tudi dejanja, lahko veliko prispeva tudi sistematično izobraževanje za človekove pravice. Potrebno je, da v okviru Desetletja izobraževanja za človekove pravice, ki so ga razglasili ZN in poteka do leta 2004, združimo moči in prizadevanja ter v Sloveniji izoblikujemo nacionalni program izobraževanja za človekove pravice. Prav zavedanje vsakega posameznika o njegovih pravicah lahko bistveno prispeva k uresničevanju in obrambi tako njegovih kot tudi pravic drugega, je zapisal varuh človekovih pravic v izjavi ob svetovnem dnevu človekovih pravic.
 

Izjava varuha človekovih pravic ob svetovnem dnevu človekovih pravic (december 1999)

Svetovni dan človekovih pravic zadnjič obeležujemo v stoletju, ki sta ga še posebej zaznamovali dve svetovni vojni ter z njima in različnimi totalitarizmi povezana človeka nevredna dejanja. Prizadevanje za spoštovanje človekovih pravic je v drugi polovici tega stoletja res doživelo občuten razvoj, kljub temu pa ostaja pred nami še veliko izzivov. Sama razglasitev pravic namreč še ne pripelje do njihovega uresničevanja. Zato je poleg ustreznega okolja demokratične in pravne države in številnih mehanizmov, ki varujejo in zagotavljajo uresničevanje priznanih pravic, potrebna tudi osebna zavzetost in tenkočutnost odločujočih ko gre za pravice posameznika. Posebno nosilci oblasti, ki upravljajo z uporabo državne moči v odnosu do šibkejšega - osebe, posameznika, se morajo ovesti, da je prizadevanje za spoštovanje in uresničevanje človekovih pravic nikoli končana naloga.

Institucija varuha človekovih pravic je v Sloveniji stara pet let. V tem času smo razrešili probleme številnih ljudi in jim pomagali, hkrati pa z opozorili, predlogi in priporočili prispevali k izboljšanju položaja posameznika na mnogih področjih. Zdi se mi povsem upravičeno z zadovoljstvom poudariti te dosežke. Hkrati čutim dolžnost, da se zahvalim vsem odgovornim, ki so s posebno zavzetostjo prispevali k odpravljanju pomanjkljivosti in k doslednejšemu spoštovanju človekovih pravic. Zadovoljstvo ob tem majhnem jubileju pa, žal, ne more biti popolno. Res se v Sloveniji ne dogajajo grobe in sistematične kršitve najosnovnejših človekovih pravic, številni pa so problemi, ki smo jim, zlasti zaradi slabega delovanja države, priča pri uveljavljanju človekovih pravic. Osrednji problem, na katerega nas opozarjajo tudi iz tujine, še vedno predstavljajo veliki zaostanki v sodnih in upravnih postopkih ter s tem povezana neučinkovitost državnih organov. Upravičeno je pričakovanje, da bodo predstavniki vseh treh vej oblasti uspeli določiti in izpeljati prednostne naloge v prid državljanom, saj se z obstoječim stanjem ne moremo in ne smemo sprijazniti!

Pomen in namen vsakoletnega obeleževanja dneva človekovih pravic je predvsem v tem, da premislimo, ali pri vsakdanjem delu izpričujemo ustrezno zavezanost pomembnim vprašanjem pravic vsakega posameznika. Pri našem delu bomo še naprej posvečali posebno pozornost uresničevanju pravic najbolj občutljivih skupin. Ko obhajamo deseto obletnico Konvencije ZN o otrokovih pravicah, želim poudariti celovito uveljavljanje pravic vsakogar od teh najšibkejših soljudi. K temu nas zavezuje tudi pred kratkim ratificirana Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic. Vesel sem, da lahko med številnimi pozitivnimi premiki, ki smo jih vzpodbudili v času delovanja naše institucije, omenim ustanovitev preživninskega sklada, ki ravno v teh dneh začenja svoje polno delovanje.

Če se v odnosu do otrok kaže predvsem odnos družbe do svoje prihodnosti, pa se v odnosu in skrbi za starejše ljudi zrcali zlasti njena kultura. Mednarodno leto starejših ljudi je zato predvsem priložnost in spodbuda, da ob doslednem upoštevanju človekovega dostojanstva starejšim omogočimo varnost in široke možnosti uresničevanja njihovih osebnih pričakovanj.

Naš razmislek o spoštovanju pravic soljudi ne sme obiti tudi drugih prikrajšanih, šibkejših in ogroženih med nami. Skrb za izboljšanje položaja invalidov, beguncev in drugih tujcev ter vseh, ki jih označuje ta ali ona drugačnost, naj se namesto v velikih besedah odraža predvsem v zavzetih dejanjih.

K temu, da bodo besede postale tudi dejanja, pa lahko veliko prispeva tudi sistematično izobraževanje za človekove pravice. Potrebno je, da v okviru Desetletja izobraževanja za človekove pravice, ki so ga razglasili ZN in poteka do leta 2004, združimo moči in prizadevanja, ter v Sloveniji izoblikujemo nacionalni program izobraževanja za človekove pravice. Prepričan sem, da lahko prav zavedanje vsakega posameznika o njegovih pravicah bistveno prispeva k uresničevanju in obrambi tako njegovih kot tudi pravic drugega.

 

Natisni: