Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh od odgovornih zahteva ukrepanje na področju pomanjkanja družinskih zdravnikov

Oseba jemlje kri drugi osebi z injekcijo

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Peter Svetina je zaskrbljen nad alarmantnim stanjem pomanjkanja družinskih zdravnikov. »Nad dogajanjem glede izbire družinskih zdravnikov, še posebej nad zadnjim dogajanjem v Zdravstvenem domu Ljubljana sem pretresen. Ko sem zjutraj prihajal na delo in pred enoto ZD Ljubljana za Bežigradom videl dolgo vrsto ljudi, sem bil zgrožen. Težko razumem, da se v dobi digitalizacije, ko se večina storitev lahko opravi na daljavo, pred zdravstveno ustanovo sredi noči vijejo dolge vrste ljudi, da bi si izbrali osebnega zdravnika,« poudarja varuh.

Pravica do zdravstvenega varstva je temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja Ustava RS. To ni nekaj nadstandardnega, ampak najbolj osnovna pravica, ki izhaja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Država je odgovorna za učinkovito izvajanje zdravstvene dejavnosti, vzpostaviti mora ustrezno delujočo mrežo zdravstvenih služb na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Z ustreznimi ukrepi mora tudi zagotoviti, da bodo vsi ljudje deležni potrebnih preventivnih in kurativnih zdravstvenih ukrepov, takrat, ko jih potrebujejo,« poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina. Poudarja, da sta dostopnost do zdravnika in kakovostno zdravljenje ključna elementa zdravstvenega varstva, zato je varuh v skladu s svojimi pristojnostmi že ukrepal in od Mestne občine Ljubljana ter vodstva ZD Ljubljana zahteval pojasnila in hitro ukrepanje. Od odgovornih v državi še pričakuje, da nehajo prelagati odgovornost drug na drugega, ampak začnejo tvorno sodelovati v korist bolnikov. Trenutno stanje je po mnenju varuha Svetine še en primer velikega in sistematičnega kršenja pravic prebivalk in prebivalcev.

Natisni: