Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ministru za okolje predal poročilo za 2021

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 20. 6. 2022, na spoznavni obisk povabil obisk ministra za okolje in prostor Uroša Brežana. V prostorih institucije Varuha mu je predal letno poročilo za leto 2021. Ob tem je obžaloval, da se priporočila Varuha na področju okolja in prostora v tem poročilu ponavljajo in izrazil pričakovanje, da bodo v prihodnje vendarle uresničena.

Z ministrom sta se zgolj dotaknila nekaterih kršitev pravic, ki jih Varuh ugotavlja pri obravnavi pobud na področju okolja in prostora in se dogovorila, da jih podrobneje preučita na delovnem srečanju. Varuh je izrazil pričakovanje po odločnih premikih pri skrbi za okolje, pa tudi po vključitvi javnosti v pripravo predpisov skladno z Aarhuško konvencijo in Resolucijo o normativni dejavnosti.

Poudaril je še, da več let odgovorne na vladi in v državnem zboru poziva k sprejetju predpisov, ki bodo omogočili uresničevanje pravice do pitne vode, zapisane v ustavi. Rok za to se je sicer iztekel že maja 2018. "Pravica do pitne je vode bistvena za zagotavljanje najbolj temeljnih človekovih pravic. Nujno je, da odgovorni v zvezi z njo čim prej začnejo sprejemati najodgovornejše rešitve," je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: