Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM zadovoljen z napredkom v Pshiatrični bolnišnici Begunje

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Stanka Radojičić sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Psihiatrične bolnišnice Begunje (bolnišnica).

Ob obisku sta predvsem preverjala upoštevanje in uresničitev priporočil, podanih ob (rednem) obisku bolnišnice leta 2018. Ugotovila sta, da se razmere izboljšujejo, nekaj priporočil je bilo že uresničenih.

Posebej z zadovoljstvom sta sprejela pojasnila, ki kažejo na zavezo vodstva bolnišnice, da s prenovo posameznih delov (vezanih seveda na razpoložljiva finančna sredstva) izboljša bivanjske razmere pacientov in vzporedno tudi delovne razmere zaposlenih.

Pozitivno je tudi, da bolnišnica še vedno teži k odprtju psihogeriatričnega oddelka, ki bo še izboljšal obravnavo pacientov z vodilno diagnozo demence. Že ob svojem obisku pa sta predstavnika DPM opozorila tudi na nekaj (še) neuresničenih priporočil in izrazila pričakovanje, da bo v uresničitev teh bolnišnica v prihodnje vložila še več (dodatnega) napora.

Natisni: