Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obisk Psihiatrične bolnišnice Ormože pokazal napredek

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič sta 11. 8. 2020 opravila nenapovedan kontrolni obisk Psihiatrične bolnišnice Ormož (Bolnišnica).

Kontrolni obisk v tej psihiatrični bolnišnici je bil namenjen ugotavljanju uresničitve priporočil, podanih ob obisku leta 2019. Predstavnika DPM sta ugotovila, da je Bolnišnica nekatera priporočila DPM uresničila, nekaj, vezanih tudi na izboljšanje bivalnih pogojev pacientov in njihove oskrbe (predvsem v primeru izvedbe posebnega varovalnega ukrepa telesnega oviranja), pa na uresničitev še čaka.

Natisni: