Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pravica otrok, da izrazijo svoje mnenje

Seznanjeni smo bili z dogodkom, ki bi po mnenju prijavitelja lahko pomenil kršitev pravice otrok, ki jo zagotavlja 12. člen Konvencije o otrokovih pravicah. Pripadniki gibanja Mladi za podnebno pravičnost so 1. aprila pred mestno hišo v Ljubljani opozarjali na težave glede cestnega prometa in njegovega vpliva na podnebne spremembe. Ko so srečali župana, so ga želeli podrobneje seznaniti s svojimi predlogi, on pa naj bi jih nespoštljivo odpravil z izjavo, naj "se javijo čez 30 let, ko bodo naštudirali ekonomijo". Mlade naj bi pokroviteljski in nespoštljiv odnos prizadel še bolj, ker je dobrih 14 dni pred tem dogodkom v mestni hiši zasedal otroški parlament, ki mu je kot vsako leto župan prijazno odstopil prostore in mlade tudi osebno podprl v prizadevanjih, da se njihov glas ne samo sliši, ampak tudi upošteva.
 
Varuh se v okviru svojih nalog ne more opredeljevati do posameznih izjav nosilcev javnih funkcij, ki niso bile namenjene širši javnosti in jih tudi ni mogoče preveriti. Zato smo glede omenjenega dogodka želeli pridobiti tudi stališče župana. Pozvali smo ga, naj se opredeli do navedenih očitkov. Nekateri očitki so bili objavljeni tudi v medijih, vendar županovega odgovora ali preklica nismo opazili.

Župan je v odgovoru na poizvedbo pojasnil vsebino pogovora z mladimi, ki mu po njegovi presoji ni mogoče očitati pokroviteljskega in nespoštljivega odnosa, omenil pa je tudi širšo skrb mestne občine za mlade.

S svojim postopkom v tej zadevi smo želeli zlasti mladim na konkretnem primeru pokazati, da določbe Konvencije o otrokovih pravicah niso samo črke na papirju, ampak se vsakodnevno uresničujejo v praksi. Kršitev njihovih pravic v tem primeru nismo ugotovili. 21.0-17/2019

Natisni: