Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Dom upokojencev Koper prezaseden

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 3. 7. 2019 izvedel kontrolni obisk Obalnega doma upokojencev Koper (Dom). Gre za socialno varstveni zavod, namenjen starejšim. Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenijia Alenka Virant. Namen tokratnega obiska je bila preveritev spoštovanja priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2018.

Ugotovili smo lahko, da je Dom večino priporočil DPM že uresničil in s tem še izboljšal bivalne pogoje stanovalcev, pa tudi njihovo obravnavo s strani zaposlenih. Ob tokratnem obisku smo se lahko prepričali tudi o stiski, v kateri so se znašli tako stanovalci kot tudi zaposleni zaradi namestitev stanovalcev na varovani oddelek Doma s strani sodišča. V letu 2018 sta bili dve takšni namestitvi, ravno tako dve tudi letos. S takšnimi namestitvami je bila kapaciteta oddelka na dan obiska DPM prekoračena za dva stanovalca. Stanovalka je bila nameščena na dodatno posteljo v sicer enoposteljni sobi, kar je bivalne pogoje močno poslabšalo. Zaradi utesnjenosti imata stanovalki v sobi sedaj zgolj eno nočno omarico, osebne stvari obeh stanovalk so v omari, ki je namenjena eni stanovalki.


Ker za stanovalca niso mogli najti niti takšnega prostora, so ga namestili v kopalnico, kjer so pogoji za bivanje še bistveno manj primerni. Zaposleni so opozorili, da obstaja zaradi ploščic na tleh kopalnice vedno tudi nevarnost padca stanovalca. Dom se je že obrnil na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in jih zaprosil za nujni sestanek, na katerem bi proučili možne rešitve.

Ob tem je potrebno poudariti, da so obisk DPM in njegove ugotovitve sovpadle z odločitvijo Ustavnega sodišča, da je Zakon o duševnem zdravju v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je ugotovilo, da obstoječa zakonska ureditev sprejema oseb z duševno motnjo v varovani oddelek ni skladna z ustavnima načeloma varstva osebne svobode ter varstva človekove osebnosti in dostojanstva. Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v devetih mesecih.

Varuh je presojo ustavnega sodišča označil za zelo resno opozorilo po takojšnjem sprejetju ukrepov, ki bodo zagotovili ustreznejše neprostovoljno nastanitev in obravnavo oseb z duševnimi motnjami v zavodih. Ministrstvo je napovedalo ravnanje v skladu z odločitvijo sodišča. DPM bo vsekakor še naprej spremljal reševanje problema prekoračitev kapacitete na varovanem oddelku Doma in rešitve, ki jih bo ponudilo ministrstvo, saj bi sedanjo namestitev stanovalcev, pa čeprav gre verjetno glede na prostorske zmožnosti Doma za edino možno, lahko označili vsaj za neprimerno.

Natisni: