Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Dom upokojencev Idrija delno uresničil priporočila DPM-ja

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič, sta 5. 6. 2019 opravila kontrolni obisk Doma upokojencev Idrija (Dom).


Preverila sta, kako vodstvo spoštuje in uresničuje priporočila DPM-ja, ki so bila podana leta 2017. Dom je z uresničitvijo dela priporočil izboljšal bivalne pogoje stanovalcev, pa tudi njihovo obravnavo s strani zaposlenih. Na nekaj neuresničenih priporočil bo DPM posebej opozoril v poročilu o obisku. Poročilo bo vsebovalo tudi nekaj novih priporočil.

Natisni: