Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izjava Varuha človekovih pravic RS ob dogajanju povezanem z džamijo

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije ob dogajanju ob vloženi zahtevi za referendum, kjer naj bi se volilci odločali o gradnji džamije, pričakujem od političnih strank, predvsem tistih na oblasti, da bodo naredile vse, da ne bi prihajalo do diskriminacije.

Državni organi, še zlasti zakonodajna in izvršilna oblast, v katerih imajo tako na državni kot na lokalni ravni posebno vlogo večinske stranke, so v prvi vrsti odgovorni za spoštovanje človekovih pravic, pravne države in nediskriminatorno uživanje z ustavo in zakoni zagotovljenih svoboščin. Zavezujejo jih tako slovenska ustava in zakonodaja kot vrsta mednarodnih aktov, zlasti tistih s področij varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Varuh človekovih pravic v prvi vrsti nadzoruje delo državnih institucij in opozarja na njihove napake ter pomanjkljivosti v njihovem delovanju in ne prevzema njihovega dela, ker bi se mu oni radi izognili. Zato tudi ob dogajanju ob vloženi zahtevi za referendum pričakujem, da bo storjeno vse, da ne bi prihajalo do diskriminacije.

Vse vpletene opozarjam na mednarodno zavezo Slovenije o prepovedi diskriminacije, ki ne pomeni le neposredne ampak tudi posredno diskriminacijo. Po definiciji Direktive EU 2000/43/es se za posredno diskriminacijo šteje, »če bi na videz nevtralna določba, kriterij ali praksa postavila osebe rasnega ali etničnega porekla v posebno neugoden položaj v primerjavi z drugimi osebami«, dokazuje pa se jo lahko »z vsemi sredstvi, vključno na podlagi statistične evidence«. Če vemo, da ob nekaj manj kot 3.000 katoliških cerkvah približno 60.000 muslimanov nima nobene džamije, ni potrebno kakšnega posebnega statističnega znanja, da lahko ugotovimo diskriminacijo islamskih vernikov. Trditev, da je referendum naperjen le proti lokaciji, prav tako ne vzdrži, če upoštevamo, da je to že šesta lokacija, ki je propadla na različnih postopkovnih ravneh. Če k temu dodamo zbiranje podpisov proti lokaciji ob transparentih, ki pozivajo k podpisom proti džamiji, je najbrž vsakomur jasno, da gre za čisto diskriminacijo.

Naj na koncu vse odgovorne spomnim še na Priporočilo št. 5 Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope – ECRI (Preprečevanje nestrpnosti in diskriminacije priti muslimanom), kjer vse države članice podpisnice poziva, da morajo storiti vse, da bi se preprečila diskriminacija muslimanov in zagotoviti vse potrebne ukrepe, da bi se odpravile nepotrebne zakonske ali administrativne ovire, ki preprečujejo izgradnjo primernih objektov za izvajanje verskih in pogrebnih obredov.


Matjaž Hanžek
varuh človekovih pravic

Natisni: