Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh naklonjen predlagani novi dikciji kaznivega dejanja 'Kršitev temeljnih pravic delavcev' in 'Kršitev pravic iz socialnega zavarovanja'


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v preteklih letih stalno opozarjal na neučinkovitost nadzornih organov v primeru kršitev pravic delavcev, tako v svojih letnih poročilih kot tudi ob številnih drugih priložnostih. V zadnjih letnih poročilih o delu Varuha je pozval Vlado RS, naj takoj sprejme ukrepe, ki bodo zagotovili pregleden, učinkovit in hiter sistem nadzora v primeru kršitev pravic delavcev. K neučinkovitosti tega nadzora je po mnenju Varuha v večji meri pripomogla tudi obstoječa kvalifikacija kaznivega dejanja Kršitve temeljnih pravic delavcev iz 196. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in Kršitve pravic iz socialnega zavarovanja iz 202. člena KZ-1, v skladu s katero je kaznivo dejanje mogoče storiti le 'zavestno', kar je v veliki večini primerov povzročilo, da so bile kazenske ovadbe zavržene, saj pristojni organi niso uspeli dokazati naklepa storilca.

Vlada je na 125. redni seji dne 8. 3. 2017 določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E). Predlog, ki je bil 16. 3. 2017 poslan v zakonodajni postopek, spreminja besedilo sedaj veljavnega 196. in 202. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Med drugim je črtana beseda 'zavestno', kar bo, če bo predlog sprejet, pomenilo, da je obravnavano kaznivo dejanje mogoče storiti tudi z eventualnim naklepom, ne pa le z direktnim, kot to velja sedaj.

Varuh ocenjuje, da bo to prispevalo k učinkovitejšemu nadzoru nad kršitvami pravic delavcev, zato predlagano spremembo pozdravlja in pričakuje, da bo v zakonodajnem postopku sprejeta.

Natisni: