Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Slovensko sodstvo usmerjeno v kakovost in učinkovitost poslovanja


Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v torek, 25. 10. 2016, na Vrhovnem sodišču RS udeležil otvoritev projekta Slovensko sodstvo 2020, ki ga v je v okviru operacije Učinkovito pravosodje pripravilo in izvaja Vrhovno sodišče RS.

Cilj projekta je s pomočjo spodbujanja in zagotavljanja kakovosti, prenove poslovnih procesov in izboljšanja usposobljenosti zaposlenih na sodiščih, prispevati k izboljšanju kakovosti in učinkovitosti slovenskih sodišč ter s tem celotnega pravosodja.

Ker se velika večina obravnavanih pobud pri Varuhu človekovih pravic RS s področja sodnih postopkov nanaša prav na kakovost sojenja, projekt seveda pozdravljamo.

Natisni: