Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Za otroke brez spremstva poskrbeti v sredinah, ki jih bodo pripravljene sprejeti z razumevanjem

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) iz medijev spremlja reakcije na iskanje rešitev za namestitev otrok brez spremstva.

Otroci brez spremstva so ena najbolj ranljivih skupin v Evropi, saj so poleg tega, da so zapustili svojo matično državo, prikrajšani za pomoč, varstvo in zaščito staršev ali drugih skrbnikov. Zato je pomembno, da se jim posveti posebna pozornost in da so primerno obravnavani.

Varuh je že večkrat v preteklosti opozarjal, da prostori Centra za tujce v Postojni in Azilnega doma v Ljubljani niso najbolj primerni za namestitev otrok brez spremstva, zato podpira prizadevanja, da se najdejo dodatne lokacije, ki bodo otrokom omogočile uresničitev vseh pravic, ki jim pripadajo na podlagi Konvencije o otrokovih pravicah. Republika Slovenija se je z ratifikacijo omenjene konvencije zavezala, da bo otrokova korist glavno vodilo v vseh postopkih, ko oblastni organi odločajo o njegovih pravicah. V primeru otrok brez spremstva je še toliko bolj pomembno, da se jim začasno zagotovi primerna namestitev, ki jim bo omogočala tudi druženje z vrstniki, šolanje in igro.

Varuh mora poudariti, da otroci brez spremstva niso kriminalci, ki bi jim morali omejiti svobodo gibanja, temveč so otroci, ki trenutno niti ne vedo, kje so njihovi starši in sorodniki.

Varuh z obžalovanjem ugotavlja, da strah pred takšnimi otroki izkazuje pomanjkanje človečnosti, zato pristojnim državnim organom predlaga, naj primerne prostore za nastanitev otrok poiščejo v sredinah, ki jih bodo pripravljene sprejeti z razumevanjem.

Varuh ugotavlja, da komunikacija med pristojnimi organi in zainteresirano javnostjo tudi v obravnavanem primeru ni bila najboljša, zato bomo pristojnim ministrstvom predlagali, naj tovrstne aktivnosti vnaprej uskladijo in koordinirajo z lokalnimi skupnostmi.

Natisni: