Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sum zlorabe osebnih podatkov za neposredni marketing

Pobudnik je pri turističnem podjetju kupil vstopnice za ogled nogometnega prvenstva v Južni Koreji. Pozneje je od mobilnega operaterja na svoj naslov prejel propagandno gradivo. Pobudnik je menil, da so bili s tem zlorabljeni njegovi osebni podatki, zaupani zgolj turističnemu podjetju.

V sodelovanju z Inšpektoratom za varstvo osebnih podatkov smo ugotovili, da je bilo treba zaradi pogojev Svetovne nogometne zveze in FIFE od kupcev vstopnic za ogled nogometnih tekem pridobiti tudi določene osebne podatke. Vstopnice je na podlagi pogodbe, sklenjene z Nogometno zvezo Slovenije, prodajalo turistično podjetje. Zbrane osebne podatke kupcev je v skladu s pogodbenimi določili posredovalo nogometni zvezi. O tem so bili kupci seznanjeni s pisnim gradivom, s podpisom splošnih pogojev in navodil o potovanju pa so jamčili za točnost osebnih podatkov. Nogometna zveza je mobilnega operaterja zaprosila za pripravo ponudbe in navodil v zvezi z možnostjo najema in uporabe mobilnega telefona v Južni Koreji. Mobilni operater je pripravil ponudbo in navodila ter jo v svojih kuvertah posredoval nogometni zvezi. Nogometna zveza je nato kuverte opremila z naslovi kupcev in jim ponudbo odposlala po pošti. Po poizvedbah in ogledu spisa pri inšpektorju za varstvo osebnih podatkov nismo mogli z gotovostjo ugotoviti, ali so bili osebni podatki kupcev posredovani tudi mobilnemu operaterju. 1.7-19 /2002

Natisni: