Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Video nadzor na delovnem mestu

Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, ki je želel našo presojo legalnosti videonadzora na delovnem mestu. Pobudniku smo, ker ni natančneje navedel okoliščin takšnega nadzora, lahko podali zgolj načelni odgovor. Pojasnili smo mu, da je varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic ter varstvo osebnih podatkov zagotovljeno z Ustavo Republike Slovenije. Te pravice se lahko omejijo zaradi javnih interesov oziroma zaradi pravic drugih in kadar ustava tako določa, pri čemer je treba upoštevati tudi načela sorazmernosti med prizadeto pravico in javnim ali drugim interesom. Oceniti je treba, kaj je pomembnejše, ali pravica do zasebnosti ali kakšna druga pravica, ki v to pravico posega. Upoštevaje tudi zakonske in druge predpise je dopustnost oziroma legalnost videonadzora na delovnem mestu mogoče presojati zgolj za vsak posamezni primer posebej. Na naš poziv k dopolnitvi pobude z navedbo okoliščin posameznega primera se pobudnik ni odzval. 1.0-32/01

Natisni: