Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pisemska tajnost v domu starostnikov

Na varuha človekovih pravic se je obrnil stanovalec doma upokojencev. V pobudi je navajal, da naj bi socialna delavka doma odpirala njegovo zasebno pošto. Na zahtevo varuha je dom upokojencev pojasnil, da je bila pošta pobudnika odprta pomotoma, ker da je bila med uradno pošto. Socialna delavka je zatrdila, da se z vsebino pošte ni seznanila saj je takoj, ko je pošto odprla, ugotovila zmoto ter pozvala pobudnika. Slednjemu je zadevo pojasnila in se mu opravičila.

Pobudnika smo obvestili, da v tem primeru štejemo opravičilo kot primerno zadoščenje za kršitev njegove pravice, če držijo navedbe doma. Hkrati smo ga poučili, da ustava med drugim zagotavlja tako varstvo pravic zasebnosti kot tudi varstvo tajnosti pisem. Če pride do nezakonitega posega v te pravice, lahko prepove nadaljnje kršitve, zahteva opravičilo ali pa zoper kršitelja sproži ustrezne postopke (npr. disciplinskega, kazenskega, pravdnega). 1.7-19/01

Natisni: